Üha suurenev elektromagnetkiirgus põhjustab tervisekahjustusi (Dr S.Milham)

Esimene loeng: dr. Samuel Milham | EMF Summit

ALLIKAS: http://emfsummit.com/dr-samuel-milham/

Dr Samuel Milham (MD, Mph) on arst-epidemioloog, kes on avaldanud üle saja teadusliku uuringu, millest paljude teema on elektri tervisemõjud. 1997. aastal anti talle Ramazzini auhind töö eest, milles ta kirjeldas vähiriski, mis on seotud tööalase kokkupuutega elektromagnetiliste väljadega.

Dr Milham on avaldanud raamatu “Dirty Electricity”, kus ta näitab selgelt, kuidas elekter põhjustab diabeedi, ülekaalulisuse ja astma epideemiaid. Ta on kümneid aastaid hoiatanud, et mobiilidest, mobiilimastidest, wifi- ja wimax-süsteemidest, maapealsetest antennidest, internetikaablitest ning muudest isiklikest elektroonikaseadmetest ja mänguasjadest tulenev üha suurenev kiirgus põhjustab suuri tervisekahjustusi. Probleemi suurendab see, et selline kiirgus on akumuleeruv.

Oma uuringutes on ta jõudnud häirivatele järeldustele, et peaaegu kõik inimeste ja ilmselt ka loomade haigused on tingitud hälvetega elektrist ehk saastelektrist (“dirty electricity”).

Uurimused näitavad, et elektri levikuga suurenes suremus, suremuse erinevus elektrivõrgustikuga kaetud ja mittekaetud piirkondade vahel oli 50-80%. Selgelt suurenes ka vähki haigestumine.

USA koolides on väga palju vähki haigestumist. Põhjuseks ikka saastelekter – arvutid, kontoriseadmed, wifi… Kui San Diego ülikoolis hakkas kahtlaselt palju ajuvähki esinema, hakati märkama, et ühiselamu kõrval on mobiilimast ja radar.

Uuringud näitavad, et loote emakasisene kokkupuude kiirgusega suurendab astma ja ülekaalulisuse riski. Mobiilimastid, wifi ja elektromagnetkiirgus on põhjuseks ka laste ärevushäiretele. Seose autismi ja elektromagnetkiirguse vahel on ära tõestanud ka dr. Klinghardt.
Kui naine jääb rasedaks ja suudab hoiduda eemale elektrist, elektriseadmetest ja kiirgusest, siis poleks laste haigestumist leukeemiasse ja astmasse.

Kaugloetav arvesti on täielik õudusunenägu! Esmased ja tüüpilised sümptomid on unetus, depressioon ja lühimälu kadumine. Tundlikel esineb seadme juures tihti südamepekslemist ja südamepööritust.

Veretestid enne ja pärast kiirgusega kokkupuudet näitavad neurotransmitterite profiilis dramaatilisi muutusi.

Lõpetuseks: kaitske lapsi nii palju kui võimalik kiirguse eest – eelkõige wifi ja tehnikavidinad.

Ja kui keegi tuleb väitma, et see kõik on sinu peas kinni, sa kujutad seda kõike ette, siis miks ka loomad haigestuvad ja surevad? Loomadel ei saa ju olla platseebo-efekti või ?