PLASMAVESI

Hüdroplasma tilgad silmadesse ja tilgad joogivette

«Vesi, sul pole maitset ega värvi, ka ei lõhna sa millegi järgi. Sind tundmata-teadmata pole võimalik sind kirjeldada ega sind nautida ent ometi täidad sa meid rõõmuga

Ma ei saa öelda, et sa oled eluks vajalik. Sa oledki elu ise!». Антуан де Сент-Экзюпери.

Biogeenne vesi – Elav vesi

Inimene koosneb 80% ulatuses veest. Vee hindamatu elujõud on vundamendiks, millel eksisteerib kogu triljonitest rakkudest üles ehitatud inimorganism.

Iga raku elu aluseks on vedelikukeskkond.

Vesi mäletab tuhandete füüsiliste ja keemiliste faktorite toimeid. Säilitades bioväljade omadusi, osaleb ta aktiivselt kõikide eluvormide elutegevuses.

Nii luuakse elava vee ruumilis-laineline struktuur.

Informatsioon säilib vee plasmas – vee neljandas agregaatolekus. Plasma koosneb laenguga ja laebguta elementaarosakestest. Just need osaksed suudavad moodustada piisava püsivusega struktuure, milledel on väga tihe vastastikkune mõju.

Hüdroplasma on elementaarosakeste (elektronid, prootonid jt), reaalse füüsilise vaakumi ja neutraalse laenguga osakeste summa (kogum).

Kazakhstani Riikliku Ülikooli biofüüsika kateedri professoril Viktor Mihailovitš Injušinil õnnestus luua hüdroplasma kontsentraat, mis kujutab endast „Tervendavat“ biogeenset vett.

Vee viienda agregaatoleku – hüdroplasma – tootmiseks on loodud spetsiaalne biotehnoloogia ja minitehas.

Piisab mõne milliliitri hüdroplasma lisamisest suurde, tavalist – bioloogiliselt mittetäisväärtuslikku – vett sisaldavasse anumasse ning see kutsub esile vee omadustes juurtasandilise struktuurilise muutuse. Kogu anumas olev bioloogiliselt mittetäiuslik vesi muudab oma omadusi ning transformeerub elavale organismile kasulikuks biogeenseks veeks. Läbi viidud uuringud näitasid, et biogeenne vesi, mille koostises on hüdroplasma, mõjub efektiivselt organismi psühhofüüsilisele seisundile, mis kõige paremini väljendub läbi immuunsuse tugevnemise. 

Biogeenne vesi sobib suurepäraselt kasutada:

• Angiinide otiitide

• Allergiate

• Eesnäärme adenoomide

• Artriitide ja radikuliitide

• peavalude

• Seedetrakti haiguste, koliitide

• Verejooksude, haavade ja põletuste

kompleksravi ühe koostisosana.

Biogeenne vesi on suurepärane vahend kosmetoloogiliste protseduuride läbiviimisel.

Hüdroplasma – on efektiivne hingamisorganite kaitsevahend suurlinnades tuulevaikuse ajal tekkiva mürgise sudu korral.

Nina- ja kurgu limaskestade vastupanuvõime väävligaasile ja lämmastik oksiidile suurenes  2 – 2, 5 korda.

Hüdroplasmat sisaldav biogeenne vesi on hädavajalik suitsetajatele, sest sellise vee regulaarne kasutamine alandab ülemiste hingamisteede ja kopsude  halvaloomuliste kasvajate tekkeriske.

Probleemid veega.

Planeedil Maa leidub umbes 1400 miljonit km3 vett. Sellest joogikõlblikku on ainult  9000 km3. Inimkond tarvitab sellest umbes 4000 km3 vett. Kõige suuremad vee tarbijad on jaapanlased ja ameeriklased. Seal kulutatakse umbes 600 liitrit vett inimese kohta ööpäevas. Võrdluseks Aafrika riikides nagu Nigeeria, Sudaan ja teised, tarbivad inimesed vaid 20 liitrit vett ööpäevas. Sellised on vaid kuivad statistilised numbrid, mis peegeldavad ainult probleemi pealispinda. Vee tarbimine kasvab ja sellega koos ka vee defitsiit. Aastas hukkub umbes 2,5 miljonit inimest haiguste tõttu, mis on seotud vee halva kvaliteediga ja selle vähese tarbimisega.

Vee kvaliteet on viimaste aastakümnetega järsult halvenenud ja see põhjustab suurte veehulkade muutumist „surnud“ veeks. Faktorid, mis lõhuvad bioloogiliselt täisväärtuslikku ja „elavat“ vett ja millede tõttu tekib elavatele organismidele ohtlik vesi:

1. Päikesetormid

2. Geomagnetilised tormid

3. Anomaalsed geoplasma pöörised.

4. Suurte inimhulkade energeetilis-psühhogeenne destruktsioon.

5. Tuumaplahvatused, aatomireaktorid

6. Arvutid, mobiiltelefonid ja muu elektroonika

7. Kõrgepingeliinid ja alajaamad

8. Keemilised ained. 

Kõik selle salvestab vesi oma mällu…

Kus asub vee mälu?

Mõned uurijad on arvamusel, et vee molekulaarstruktuuris, millel on tõepoolest piisavalt keerukas konfiguratsioon. Erilist tähelepanu pöörati vees leiduvatele lisaainetele, näiteks raua mikroosakesed, mis alluvad magnetväljade mõjutustele. See hüpotees aga ei kannata kriitikat, sest säilitada informatsiooni olukorras, kus on pidev ebakorrapärane temperatuuriline kõikumine on praktiliselt võimatu.

Kui vett mõjutada elektromagnetkiirgusega, siis püsivad need struktuurid 10-8 – 10-11 sekundit. Eksperiment tõestas, et vee mälu eksisteerib, sest vesi säilitas tema kihi paksust mõõtva laserkiire omadused ja muutis oma omadusi, kuid teoorias ei olnud see asi väga tugev. Edasised uuringud näitasid, et mälu säilib mitte vee molekulaarses substraadis vaid tema plasmas – vee neljandas agregaatolekus. Plasma koosneb laetud ja neutraalsetest elementaarosakestest. Just need osakesed suudavad tekitada piisavalt püsivaid struktuure, milledel on väga tihe kooperatiivne vastastikkune toime. Just sellistes plasmaklasterites võivad elektromagnetiliste-, heliliste- ja gravitatsiooniliste faktorite mõjul tekkida plasmalained. Selliseid klastereid saab nimetada hüdroplasmaks.

Selles struktuuris võivad paikneda erineva päritoluga ioonid, mis võivad struktuuri stabiilsust suurendada või seda lõhkuda ning see toimub vee keemilis-füüsikalistest omadustest sõltumatult. Siit võib teha järelduse:

Hüdroplasma  on vee viies agregaatolek, mis kuulub vee kui tähtsaima elumaatriksi koostisesse. 

Vee haigus ja -surm. 

Pole vist ühtki kirjanikku, kes oleks kirjeldanud veetilga haigestumist ja surma. Esmakordselt õnnestus „haiget“ vett fikseerida fotoemulsioonil, peale Semipalatinski tuumapolügonil teostatud maaalust tuumaplahvatust. Läbi salvestise õnnestus esmakordselt näha ja teadvustada vee mälu kui sellise ilmingut. Peale plahvatust muutis vesi oma struktuuri ning see säilis mitu kuud. Tuumaplahvatus sünnitas loodusesse oma olemuselt täiesti uue vee mälu, mis sai nimetuse: patogeenne vesi. Miks patogeenne? Seetõttu, et plahvatus rikkus bioloogiliselt täisväärtuslikus vees hüdroplasma püsivuse.

Patogeense vee hüdroplasmalised struktuurid assimileerusid aegamööda biogeense vee struktuuridega. Tekkis hübriid, kimäär, millest sai tulevase elava organismi (inimene, loom, taim) jaoks viitsütikuga pomm, sest „haige vesi“ tungis elava vee struktuuridesse ning tekitas terve spektritäie loomade inimeste ja taimede haiguseid. Suurenes halvaloomuliste kasvajate esinemissagedus, katastroofiliselt suurenes immuunpuudulikkus, selektiivsete immuunreaktsioonide spekter ja amplituud deformeerus (allergia, autoallergia), rikutud oli rakumembraanide läbilaskvus ja elastsus. See viimane asjaolu on eriti tähtis faktor veresoonte vastupidavuse juures. Märgatavalt sagenes infarktide ja insultide ja teiste südameveresoonkonna haiguste esinemissagedus. Analoogset efekti põhjustavad ka päikese aktiivsuse muutused, geomagnetilised tormid, ja gemagnetilistes anomaalsetes paikades tekkivad laengute pöörised. Nad kõik muudavad hüdroplasma mälufunktsioone, lõhuvad biogeensust ning tulemuseks on kimääri sünd, mis on terve haigustebuketi tekkebaasiks.

Seega, ümbritseva keskkonna, nii looduslik kui ka tehnogeenne informatsiooniline müra võib olla hüdroplasmat rikkuvateks faktoriteks. Meie planeedil olev vesi on järjest rohkem „haige“

ja mida rohkem on ta „haige“ seda vähem on temas bioloogiliselt täisväärtuslikku hüdroplasmat.  Haigustekitajaks on siin tormiliselt arenev tehnogeenne tsivilisatsioon, mis sünnitab kaost ja entroopiat. Bio- ja noosfääri kui antientroopiliste süsteemide edasine areng on võimalik vaid madalentroopse organiseeritud hüdroplasma baasil, mis on suuteline säilitama ja akumuleerima elavate biosfäärsete struktuuride elavat mälu. Kui vesi kaotab struktuurselt organiseerunud hüdroplasma, siis elava organismi vajaduste tarbeks ta „sureb“, kuigi keemiliselt on tegu absoluutselt kvaliteetse veega. Alati tuleb pidada meeles seda, et iga keemiliselt puhas vesi, ei ole elavale organismile kasulik vesi, sest ta võib olla „surnud“ vesi, mille struktuurides pole struktuurselt organiseerunud hüdroplasmat. Kuidas seda kohutavat ökoloogilist protsessi, mis võib ühel hetkel muutuda kogu inimkonda hukutavaks probleemiks, peatada.

Lahendus on leitud. On õnnestunud luua hüdroplasma kontsentraat, mis suudab abiogeenset vett, milles hüdroplasmat praktiliselt ei leidu, tervendada. Vee viienda agregaatoleku – hüdroplasma – tootmiseks on loodud vastav biotehnoloogia ning valmis on esimene minitehas.  Piisab mõne milliliitri hüdroplasma lisamisest suurde veehulka (5-10 liitrit) ja see kutsub“surnud“ vees  esile juurtasandil toimuvad muutused ja vesi muutub bioloogiliselt täisväärtuslikuks ja elavatele organismidele kasulikuks veeks.

Haigus Protseduurid Tulemus

Angiin, allergia

3 ööpäeva vältel kuristada veega kurku, peale igat loputust juua 1 klaas biogeenset vett. Hommikul lõunal ja õhtul tilgutada ninna 3-5 tilka hüdroplasmat

Temperatuur alaneb 2. päeval. 3. ööpäeval haigus katkeb. Väheneb allergiline reaktsioon. 60. päeval haigus täielikult välja ravitud.

Eesnäärme adenoom

8 ööpäeva vältel 4x päevas, 30 min enne sööki võtta ½ klaasi biogeenset vett, millesse on lisatud 7 tilka hüdroplasmat.

3-4 päeva möödudes hakkab erituma lima ning katkeb sagedane urineerimine. 10. päeval on kasvaja kadunud.

Liigeste valu, artriit

12 päeva vältel, 3x päevas enne sööki juua ½ klaasi biogeenset vett, kuhu on lisatud 5-7 tilka hüdroplasmat.

Valu kaob 10. päeval

Põletikulised protsessid, suletud abstsessid, furunklid

2 ööpäeva vältel asetada põletikulisele kohale kompress biogeensesse vette (10 tilka hüdroplasmat) niisutatud salvrätiku või vatipadjakesega Igapäevaselt enne 1. kompressi asetamistniisutada

Möödub 2 päevaga

haiget piirkonda plasmat sisaldava veega ning lasta kuivada. Vastu ööd juua ¼ klaasi hüdroplasmat sisaldavat vett

Peavalud

Juua 1x ½ klaasi hüdroplasmat sisaldavat vett. Niisutada laupa ja meelekohti 8x päevas.

Valu kaob 1-3 tunniga.

Gripp

9x ööpäeva jooksul loputada suud ja põskkoopaid hüdroplasmat sisaldava veega, vastu ööd juua ½ klaasi vett, milles 7-10 tilka hüdroplasmat

Gripp möödub kahe päevaga

Hemorroidid

1-3 päeva vältel, hommikuti, loputada probleemset kohta hüdroplasmat sisaldava veega, seejärel asetada probleemsesse kohta hüdroplasmat sisaldava veega niisutatud tampoonid. Vahetada vastavalt nende kuivamisele

Verejooks peatub ja haavad kasvavad 2-3 päeva jooksul kinni.

Parodontoos, hambavalu, aftoosne stomatiit

1x, 5-10 minuti vältel loputada suud biogeense veega, 10-12 päeva.

Valu taandub 5-6 tunniga

Halb jalgade lõhn

Pese jalad sooja veega puhtaks ning kuivata. Seejärel niisuta jalgu biogeense veega, millesse lisatud 5-6 tilka hüdroplasmat. Jalanõud puhastada seestpoolt biogeensesse vette kastetud tampooniga. Niisuta sokke biogeense veega

Halb lõhn kaob 10-15 päevaga.

Kõrvetised Juua ½ klaasi biogeenset vett millesse on lisatud 10-12 tilka

Kõrvetised katkevad,

hüdroplasmat 10-15 päeva vältel. suureneb gaaside eritus.

Köha

12 päeva vältel juua  ½ klaasi biogeenset vett 4x päevas. Doosiks 10-15 tilka hüdroplasmat

Köha annab järele.

• Лишай Мокнущий лишай — экзема

• Опоясывающий лишай (вирусная инфекция) Vöötohatis

• Отрубевидный (разноцветный) лишай (грибковая инфекция) (mitmevärviline kliiketendustõbi)

• Розовый лишай — питириаз (вероятно, вирусная инфекция)(Pityriasis versicolor tekitab Malassezia perekonda kuuluv pärmseenetaoline mikroorganism)

• Стригущий лишай — трихофития (грибковая инфекция) (pügiraig)

• Чешуйчатый лишай — псориаз

• Mikrosporia

 (roos?), ekseem, diatees lastel (Microsporon seene tekitatud naha ja juuste haigus)

3-5 päeva vältel hommikuti niisutada probleemseid kohti hüdroplasmat sisaldava veega, 10-15 pärast niisutada biogeense veega milles 7-10 tilka hüdroplasmat

Лишай, экзема, диатез пропадают, lööbed kaovad.

Koliit Juua 0,5 klaasi biogeenset vett milles 12-15 tilka hüdroplasmat. Kuumutada vesi kuni 37-40°C, lisada  12-15 tilka hüdroplasmat. Vastu ööd teha klistiire veega milles 5-8 tilka plasmat 12-14 päeva

Koliit möödub peale esimest protseduuri.

Põletus

Vesivillide olemasolul torgata need katki. Kahjustatud kohta niisutada veega, milles 10-15 tika plasmat. Järgnevatel päevadel ainult niisutamine veega, milles 7-8 tilka plasmat. Protseduure korrata 2.3 päeva.

Haavad kasvavad 2-3 päevaga kinni.

Kõhulahtisus

Juua klaas vett milles 15 tilka plasmat. Kui probleem tunni möödudes ei kao, siis tuleb protseduuri korrata.

Valu ja kõhulahtisus mööduvad 20-30 minutiga.

Lõikehaavad

Pesta biogeense veega, milles 3-5 tilka plasmat ja seejärel haav siduda.

Kasvab kokku ööpäevaga

Mädased haavad

Haava niisutada veega, milles 3-5 tilka plasmat,  3-5 min. möödudes veega, milles 10-15 tilka plasmat, järgnevatel päevadel pesta haava ainult biogeense veega, milles 5-6 plasmatilka.

Рана просыхает, но, чтобы не было струпьев, необходимо смочить биогенной водой

Radikuliit

3x päevas, ½ tundi enne sööki juua  ¾ klaasi vett, milles 1022 tilka plasmat. Hõõruda valutavat selga 2x päevas veega, milles 5-7 tilka plasmat, 5 min. vältel.

Valud lakkavad ööpäevaga

Veenilaiendid, verejooksud Pesta üles kerkinud ja veritsevaid sõlmi veega, milles 3-5 tilka plasmat, seejärel niisutada marli vees, milles 710 tilka plasmat ja asetada lapp  probleemsetele

Veenitursed lahustuvad, veenid kasvavad kinni 1- 2 kuuga.

kohtadele. Võtta ½ klaasi biogeenset vett 4 tunniste vahedega 4x päevas. Protseduuri kestus 23-27 päeva.

Enesetunde parandamine, organismi töö normaliseerimine

Hommikul ja õhtul, peale sööki, loputada suud veega, milles 3-5 tilka plasmat ja juua ½ klaasi biogeenset, nõrgalt aluselist vett (söögisooda)

Tekib reipus, paraneb töövõime

Hepatiit, koletsüstiidi profülaktika. Kusekivide haigus.

20 päeva vältel, 7x päevas ½ klaasi vett, milles 10-12 tilka plasmat.

Valud lakkavad, kivid ja liiv kaovad

Näonaha hügieen.

Hommikul ja õhtul, peale pesemist, loputada veega, milles 10-12 tilka plasmat.

Nahk muutub elastseks, näonaha värvus paraneb.

Suitsetamine

Igapäevaselt 40 päeva vältel juua 3x päevas klaas vett, milles 10-12 tilka plasmat. Paus 30 päeva. Edasi samas rütmis terve aasta vältel.

2-3x Alaneb tubaka kahjustav toime, aegamööda vähenab sõltuvusvajadus.

Konjuktiviidid, nägemise halvenemine arvuti ja keevitusleekide tõttu.

Tilgutada igapäevaselt silma 7-8 tilka kontsentraati iga 3-4 töötunni möödudes.

Silmade väsimus alaneb, nägemine paraneb.

Juuste väljalangemine, halb kasv, murdumine

Soojendada 2-3 liitrit vett kuni +40°С, tilgutada 20-30 tilka plasmat ning pesta pead 2 kuu vältel.

30-50 päeva möödudes omandavad juuksed loomuliku läike ja muutuvad elastseteks.


IMAGINE PEOPLE SILMATILGAD „W nature“

„W nature“ näol on tegemist innovaatilise bioaktiivse preparaadiga, mis sisaldab endas peamise toimeainena biogeense vee hüdroplasmat koos bioflavonoidide grupiga ning seleeni ioonidega, mis aitab silmadest kõrvaldada väsimust. Submikroskoopilised seleeni annused loovad hüdroplasma klasteri sees püsiva kristallvõre, mis on võimeline silma kaitsma erinevate elektromagnetiliste faktorite suhtes, nagu: arvutid, nutiseadmed, mobiilside seadmed, raadiod, röntgenseadmed aga ka erinevad ökoloogilised faktorid. Koostisse kuuluv bioflavonoidide kompleks omab antioksüdantset toimet, mis lisab funktsionaalsuse taastumisvõimekust ning annab ka kiirgusvastase lisakaitse. Tegemist on kõrgefektiivse profülaktilise- ja rehabilitatsiooniprotsessides kasutatava preparaadiga. „W nature“ sisaldab vesilahustuvat polümeerset struktuuri , mis koos silmavedelikuga parandab konjunktiviidi ja sarvkesta niisutamist. Sarvkesta pinna hüdrofiilsus paraneb hüdroplasma klasterite toimel, mis loovad organismi jaoks loomuliku adsorbtsiooniprotsessi silma sarvkesta ja pisaravedeliku kokkupuutepiirkonna piiril. Preparaat seguneb pisaravedelikuga ning suurendab tema püsivust ning selle läbi vähendatakse ärrituslikke mõjureid sarvkestale (kuiva silma sündroom). Hüdroplasma klaster koos seleeni ioonidega on preparaadi põhi-toimekomponendiks, mis ei tekita defekte plasma-, aatom-molekulaarsel- ega ioontasanditel. Seetõttu mõjutab ta silma veekeskkonda läbi selle struktuuride korrastamise ja seeläbi omakorda korrastuvad ka silma rakkude membraanide struktuurid. Samuti suureneb rakumembraanide eluvõime, mille suur hulk on üks silma head tervist iseloomustavaid suuruseid.
KASUTUSSOOVITUSED:  Kuiva silma sündroom  Tunne, et silmas on võõrkeha  Kontaktläätsede kandmisel tekkiv põletustunne  Sarvkesta ärritus  Amblioopia (laisa silma sündroom) profülaktika  Konjunktiviit  Suured koormused silmadele (ere päikesevalgus, pidev töö/mängimine arvuti või nutiseadmega, keevitamine, lugemine jne.  Silmapõhjade funktsioonide langus, skleera- ja silma vedeliku hägustumine  Kaitse kõige erinevamate patogeensete faktorite suhtes.
TOIMED:  Niisutab ning hoiab püsivat niisutavat efekti  Alandab märgatavalt silma väsimussümptomeid, mis tekivad arvutiga töötades, autot juhtides, lugedes, nutiseadmetega mängimises, kontaktläätsede kandmisel jne.  Võtab maha silmade pinge ja taastab mugavusseisundi  Taastab ja stabiliseerib pisaravedeliku ning parandab märgatavalt pisaravedeliku kvaliteeti  Loob püsiva kaitsva efekti erinevate tehnogeensete faktorite suhtes (elektromagnetkiirgused, ümbritsevas keskkonnas leiduvad toksilised mikroosakesed)  Aitab skleeral ja silma vedelikul puhastuda  Parandab silma kapillaarset tsirkulatsiooni ning -varustatust
 Parandab silma närvi juhtivust. Märgatav silma närvi atroopia vähenemine.  Parandab märkimisväärselt silmaoperatsioonides (läätse vahetus) kasutatavate tehismaterjalide eluiga, loob oksüdatsiooniprotsesside vastase kaitse, läbi dioksiidide ning teiste toksiliste ainete aktiivsuse ning -kontsentratsiooni langetamise.  Omab antibakteriaalset- ja põletikuvastast toimet  Taastab silma pinna – konjunktiivi ja sarvkesta terve seisundi
KASUTAMINE Erinevate haiguste ja probleemide profülaktikaks 1-2 tilka mõlemasse silma hommikul ja õhtul. Preparaadi paremaks jaotumiseks võib pärast tilgutamist silma intensiivselt pilgutada. Toonik jaotub ühtlaselt kogu silmamuna ulatuses ning paraneb üleüldine niiskusrežiim silmas. Preparaadi mõju on kuni 12 tundi.

Mõned väga huvitavad plasmavee loengud:

https://www.youtube.com/watch?v=hPM1l93