RIPATS DELFIIN

RIPATS DELFIIN

 

biotrem-delfin

Milleks kasutatakse ripatsit DELFIIN?

Ripatsi DELFIIN toime on suunatud organismi kaitsevõime aktiveerimisele, kesknärvisüsteemi funktsioneerimise ning emotsionaal-käitumusliku valdkonna tasakaalustamisele, keskkonnaga kohanemise võime tõstmisele, psüühilise tasakaalu tagamisele.

Terviseripatsit DELFIIN võib kasutada hüperaktiivsete ja käitumisprobleemidega (suurenenud närvilisus, ärrituvus või, vastupidi, pidurdatus) laste käitumise korrigeerimiseks.

 

Lühikirjeldus

Elektroonilisele infokandjale terviseripats DELFIIN kantud informatsioon on delfinaariumis toimuvate raviseansside ajal delfiinidel fikseeritud elektromagnetvälja spektraalne koopia.

Teadaolevalt avaldab delfiinidega suhtlemine inimese emotsionaalsele seisundile positiivset mõju, soodustab peaaju ja närvisüsteemi töö normaliseerumist ning samuti aktiveerib tunnetuslikke protsesse. Spetsialistid soovitavad delfiinidega suhtlemist abivahendina laste tserebraalparalüüsi, autismi, Downi sündroomi, närvisüsteemi funktsionaalsete häirete, neurosensoorse kuulmislanguse, neurooside, posttraumaatiliste stressihäirete, mäluhäirete, õpiraskuste ja muude närvisüsteemi funktsioneerimise häirete korral. Delfiiniteraapia piiranguteks on teatud vastunäidustuste olemasolu, kuuri kallidus ja vees tegutsemise oskuste vajadus. Mis puutub delfiinide elektromagnetvälja salvestusse, siis paljudel juhtudel aitab see lahendada samu ülesandeid mis delfiiniteraapia, kuid sel puuduvad delfiiniteraapiale omased vastunäidustused ja piirangud.

 

Informatsioon , mis on kantud ripatsile Delfiin , on  salvestatud delfiinidelt raviseansside ajal Euroopa suurimas Sevastopol Delfinaariumis.