FLUREVIIDID

FLUREVIIDID – 21.sajandi meditsiin

 

http://aclon.ca/en/products/about_aclon_products.html

 

images flurevit

Meie ajastu kõige grandioossemad avastused tehakse teaduste ääremail, kui on kõrvale heidetud kõik kahtlused ning piirangud. Ainult harjumuslikest piiridest väljudes on võimalik luua midagi uuenduslikku ja innovaatilist.

Kord küsiti Einsteinilt: kuidas tehakse suuri avastusi? Too mõtles veidi ja vastas: oletame, et kõik teavad, et üht või teist asja on võimatu teha, äkki ilmub aga kusagilt tegelane, kes seda ei tea – tema ongi see, kes avastuse teeb.

 

Flureviidid – noorendamisteaduse uus aste.

Mis on haigus? Iga haigus on peamiste elutegevusprotsesside harmoonilises juhtimises tekkinud kõrvalekalle – häire rakkude, organite ja organsüsteemide vastastikkuses toimimismehhanismis. Kui luua tingimused millede puhul vastastikkused toimemehhanismid ja eneseregulatsioon on võimelised taastuma on haigus võidetud.

Kaasaegne meditsiin kasutab palju erinevaid ravimeetodeid, kuid nad kõik on suunatud ühe või teise haigusega kaasnevate sümptomite kõrvaldamiseks. Tõuseb vererõhk – antakse tablett, mis seda alandab, kilpnääre loobub funktsioneerimast – määratakse tehishormoonid, tõuseb palavik – antakse aspiriini. Kui tablette kasutada pikemat aega, saabub sellise ravi puhul ühel hetkel moment, kus ravimid enam ei tööta ning tuleb leida tugevatoimelisem preparaat ja kui seda ei leita, võib inimene hukkuda.

Teadlastegrupp, keda juhtisid keemiateaduste doktor, professor Igor Yamskov ning bioloogiateaduste doktor, professor Viktoria Yamskova, avastas, et meie kehas vastutab informatsiooni edasi andmise ja säilitamise eest üks eriline aine, mis kuulub sidekoe koosseisu. Kui selle aine struktuur muutub, tekib häire rakkude seni kooskõlas toiminud protsessides ning haigus hakkab progresseeruma.

Mida ette võtta? Professor Yamskovi poolt juhitud töögrupp töötas välja täiesti uue preparaatide klassi – flureviidid, mis taastavad konkreetse organi sidekoe struktuuri, aktiveerivad eneseregulatsiooni protsessid ning annavad organismile võimaluse taas juhtida kõiki bioloogilisi protsesse ning kindlustada inimese harmooniline seisund.

 

Rakuväline maatriks

Tuleb märkida, et rakuväline maatriks on biomeditsiini väga tähtis element. Selles kulgevad kõik regulatoorsed protsessid ning nende häirumise korral tekivad organismi kroonilised haigused ja onkoloogilised protsessid. Iga faktor, millel on organismile negatiivne mõju või mis rikub tema bioloogilist balanssi, on vaadeldav kui homotoksiin. Need faktorid võivad olla materiaalsed (füüsilised, keemilised, bioloogilised) ja ka psüühilised.

Kui rakuvälises maatriksis leidub homotoksiine või need hakkavad sinna kogunema võib see olla väga paljude erinevate patoloogiate ja düsfunktsioonide põhjuseks. Just seetõttu on uutes biomeditsiini teooriates hakatud rakuvälist maatriksit pidama organismi peamiseks regulatsioonimehhanismiks. Seetõttu on just peasüsteemi mõjutamist hakatud pidama biomeditsiini kõikide meetodite üheks alustalaks.

Enamus organismi süsteemidevahelisi protsesse toimub läbi rakuvälise maatriksi. See on raku kaitseterritoorium ning ükski aine ei sisene rakku ilma rakuvälist ruumi (maatriksit) läbimata. Rakuväline maatriks kujutab endast kolmemõõtmelist peenestruktuurilist biofüüsilist filtrit, mis kontrollib raku toitumis- ja puhastusprotsesse, mediaatoreid ning mistahes teisi aineid raku elukeskkonnas. Vereringest ei pääse otse rakku ja vastupidi mitte ükski aine. Paljude autorite hinnangul moodustab rakuväline maatriks peaaegu 20% inimese kehamassist ning raku kaitsefunktsioone silmas pidades on tal tugev kaitseroll.

Kõige tähtsam erisus: kõik ühe organi rakud, täites organi funktsiooni, töötavad nagu üks meeskond. Kõik organismi rakud koostoimivad läbi rakuvälise maatriksi, moodustades ühtse elava elemendi. Just see süsteem toetab organisimi homeoöstaasi ehk kudede ja organite omadusi ja koostist.

Tänu rakuvälisele maatriksile teab iga rakk seda, mida teeb organismis iga tema teine rakk. Rakuväline maatriks on tunduvalt kiirem kommunikatsioonivahend kui närvisüsteem. Elava maatriksi energeetilised magistraalid on närvisüsteemiga võrreldult tunduvalt iidsemad.

Rakuväline maatriks – organismi regeneratoorseid võimalusi määratlev informatsioonisüsteem.

Väike maatriks

Bioregulatsiooni mehhanismis mängib tähtsat rolli üks seni vähe uuritud rakkudevahelise ruumi struktuur, mis on sukeldatud/paigutatud rakkudevahelisse maatriksisse ja mis on moodustatud vee ja eriliste glükoproteiinide baasil. Selle struktuuri seisundist sõltub nii rakkude omavaheliste sidemete vastupidavus ja informatsiooni edastamise võimekus. Just see aine, mida kutsutakse väikeseks maatriksiks, on vastutav regulaarsete signaalide salvestamise ja edastamise eest.

*adgeesia – erinevate tahkete või vedelate kehade pindmine haakumine-kleepumine

Just väike maatriks on bioloogilistes süsteemides selliseks maatriksiks, mis loeb, levitab ja hävitab kudedesse väljastpoolt sisenevaid informatsioonilisi signaale. Väike maatriks on olemas kõikide organite kudedes. Regulaatorsignaali vastuvõtmine ja edastamine toimub väikese maatriksi geeli struktuuri ruumilise ümberorganiseerumise abil.

Avatud madalmolekulaarsed glükoproteiinid mõjutavad vett ning toetavad vee molekulide korrastatud seisundit, mis kindlustab iga uue väljastpoolt saabuva infosignaali vastuvõtu. Töötavaks algosaks pole siin mitte glükoproteiini molekul vaid vee molekulid, mis on kindlas seisundis, mille induktoriteks on nende glükoproteiinide molekulid.

See on väga tähtis järeldus, kuna sellise korrastatud struktuuri mõjutamiseks piisab väga väikesest energiahulgast, et tekitada organismis või süsteemis väga tugevat vastusreaktsiooni. Tänu sellele on võimalik kasutada glükoproteiinide baasil välja töötatud ülimadala kontsentratsiooniga preparaate ja see ainult suurendab nende ohutust inimorganismi jaoks. Samuti tehti kindlaks, et nende glükoproteiinide üliväikesed annused on suutelised esile kutsuma erinevaid bioloogilisi efekte – mõju biosünteesile ja rakkude jagunemisele, -migratsioonile ning –eluvõimele.

Selles plaanis on perspektiivne kasutada ravimtaimede ja tervete loomade organite väikeses maatriksist eraldatud naturaalseid komponente. Neil komponentidel on terve rida unikaalseid molekulaarseid omadusi, mis soodustavad kudede funktsioonide ja struktuuri taastumist pärast traumadest- või patoloogilistest protsessidest tekkinud kahjustusi. Taastumine saab toimuma läbi raku ümber oleva mikrokeskkonna ruumilis-funktsionaalse ümberorganiseerumise.

 

 

 

Kes on avastuse autorid?

Flureviidid on Venemaa Teaduste Akadeemia erinevate instituutide töötajate mitmeaastase töö tulemus. See on 35 aastat tööd, mis on pühendatud erinevate ravimtaimede ja imetajate kudedes leiduvate bioloogiliselt aktiivsete ainete füüsikalis-keemiliste omaduste uurimisele ja samuti nende ainete baasil loodud preparaatide tervendava toime uurimisele.

Igor Aleksandrovitš Yamskov – professor, keemiateaduste doktor, Venemaa Teaduste akadeemia juures asuva Orgaaniliste Elementühendite instituudi (http://www.ineos.ac.ru/en/ ) labori juhataja. Töötab biomeditsiinilise keemia valdkonnas. 220 teadustöö autor, sealhulgas 30 patenti ja autoritunnistust.

Viktoria Petrovna Yamskova – professor, bioloogiateaduste professor, Venemaa Teaduste Akadeemia juures asuva Kozlovi nimelise Bioloogilise arengu Instituudi (http://idbras.comcor.ru/ ) kaastöötaja. Töötab rakkudevahelise ruumi struktuurilis-funktsionaalse organiseerituse uurimisvaldkonnas. See on kudede põhiosa, mis bioloogilistes süsteemides on vastutav informatsiooni edastamise eest. 120 teadustöö autor, sealhulgas 10 patenti.

Mikhail Sergeevich Krasnov – bioloogiateaduste kandidaat, Venemaa Teaduste akadeemia juures asuva Orgaaniliste Elementühendite instituudi vanem teaduslik kaastöötaja. Töötab organismi regeneratsiooniprotsesside ja elusorganismides informatsiooni edastamise uurimise valdkonnas. Silma kudede organotüüpilise kultiveerimise eksperimentaalmudelite väljatöötaja.

 

Mis on flureviidid?

Organismi kõik koed koosnevad erinevat tüüpi rakkudest, milledel on omad, kindlaks määratud funktsioonid. Kudede tähtsaimaks osaks on… rakkude vaheline ruum – organismi omalaadne „sisepinnas“.

Rakkudevaheline ruum osaleb ainete rakkudele ülekandmise protsessides ning informatsiooni edastamises, mille tulemusena saab iga rakk ülesande ning „teab“, mida tal tuleb konkreetsel ajahetkel teha.

Rakkudevahelise ruumi ehitus on väga keeruline, sisaldades palju erinevaid biomolekule, mis on kindlal viisil struktureeritud ja mis kindlustab molekulide transpordiprotsesside õigeaegse toimumise ning informatsiooni edastamise. Erilise tähendusega on selles ruumis üks keeruka ehitusega struktuuriosake – kudede „väike maatriks“, mis kujutab endast peptiidi-valgu komplekse, milledel on rakuväliste bioregulaatorite funktsioon. Nad moodustavad unikaalsete bioregulaatorite perekonna, mis on esindatud kõikide elusorganismide kudedes ning nad erinevad oma füüsikalis-keemiliste omaduste ja bioloogilise toime poolest kõikidest enam uuritud regulatoorsetest molekulidest (neuromediaatorid, hormoonid, tsütokiinid, tsütomediinid, tsitamiinid jt.)

Flureviidid – ülimadalas kontsentratsioonis olevate peptiidi-valgukomplekside vesilahused.

Nimetus flureviidid on tuletatud ladinakeelsetest sõnadest (Fluidum regulatoru vitae), mis tähendab: Vedelik, mis reguleerib elu.

Flureviitide bioloogiline aktiivsus pole silmaga nähtav, kuid see ilmneb kudede tööspetsiifikas. Nad on aktiivsed vaid nende organite kudede suhtes, milledest nad on eraldatud. Näiteks bioregulaator, mis on eraldatud noorveise maksast on aktiivne vaid teiste loomade ning inimese maksa kudede suhtes ja silma kristallkeha bioregulaator töötab ainult teiste loomade silmade kristallkehadega.

Taimsed bioregulaatorid, mis kuuluvad fütoflureviitide koostisse, omavad toimeid, mis on iseloomulikud ravimtaimele, millest nad on eraldatud. Näiteks kõrgetüvelise sarapuu Corylus colurna lehtedest saadav bioregulaator on aktiivne ainult veenilaiendite puhul, vereurmarohust saadav bioregulaator omab kasvajatevastast aktiivsust.

 

Kuidas flureviidid töötavad?

Nende taastav toime kahjustunud kudede suhtes on toidulisandite ning allopaatiliste ravimitega võrreldes erinev:

 • Ohutud kasutamisel – flureviitide tarvitamisel puudub täielikult mõiste üledoseerimine
 • Puuduvad kõrvaltoimed
 • Kõrge bioloogiline omastatavus (preparaadi kogus, mis jõuab tema toimekohta inimorganismis)
 • Kokkusobivus kõikide biopreparaatidega, ravimitega, füsioloogiliste protseduuridega jne.

Väikese doseeringuga flureviitide efektiivsus on seletatav sellega, et kõik organismis toimuvad elutegevusprotsessid toimivad analoogselt flureviitide toimemehhanismidele.

Flureviitide kasutamine on täiesti ohutu. Isegi kui doosiga või preparaadi valikuga eksida ei põhjusta see ebameeldivaid reaktsioone organismi teistes kudedes ning organismis tervikuna.

Flureviidid toetavad homöostaasi (organismi peamiste füsioloogiliste funktsioonide püsiv toimimine ning suhteline dünaamiline püsivus) – see tähendab, et nad on terve organi või koe loodusliku normaalse seisundi informatsiooni kandjad.

Üliväikestes kogustes manustatavad flureviidikogused toimivad rakkudevahelises ruumis nagu signaalmolekulid, soodustades organismi eneseregulatsioonimehhanismide taastumist. Selle tulemusena käivituvad ning kulgevad inimese organismis uued metabolismi- ja regeneratsiooniprotsessid, mis kutsuvad esile kahjustunud organi kudede ning struktuuride taastumise. Nende preparaatide toimemehhanism on teine, kui ravimitel – nad panevad organismi ennast taastama looduslikele normatiividele vastavalt.

 

Flureviidid

 Flureviidid – membranotroopsed homeoöstaatilised koepõhised uue põlvkonna bioregulaatorid. Nad on unikaalsed looduslikud valgu-peptiidikompleksid, mis on rikastatud kaltsiumi ioonidega ja glükolipiididega.

Flureviididel puuduvad kahjustavad kõrvaltoimed, nad kindlustavad kudede rikutud struktuuri taastumise ja läbi selle taastub ka vastava organi töö. Neil on omadus efektiivselt pidurdada organismis patoloogiliste protsesside teket ning arengut.

Flureviidid stimuleerivad taastumis- ja reparatsiooniprotsesse patoloogiliselt muutunud kudedes, kusjuures on see seotud flureviitide võimekusega täiendavalt aktiveerida vastavate kudede rakkude endi regeneratsiooniallikaid.

Flureviidid: kiirendavad biosünteesi; suurendavad rakumembraanide läbilaskvust raku jaoks positiivsete ainete signaalide suhtes; toetavad aktiivselt rakkude elutegevust; ennetavad toksiinide tungimist rakkudesse.

Flureviidid – on efektiivsed organismi kõikide funktsioonide korrektorid. Nad on asendamatud paljude erinevate haiguste ravis ja profülaktikas, nägemishäiretest alustades ming südame veresoonkonna- ja onkoloogiliste haigustega lõpetades.

Flureviidid on efektiivsed gerontoloogilised vahendid, kuna nende kasutamisel toimub selgelt märgatav vananemisprotsesside vähenemise efekt ning organismi noorenemine

Flureviidid – see on uus ning perspektiivne tervisevahendite tootmise suund, kuna endogeensed regulaatorid, mis on saadud tervete taimede ja loomade kudedest on organismile vastuvaidlematult vastuvõetavamad kui sünteetilised preparaadid, milledel on organismi jaoks alati kahjustavad või kumuleeruvast efektist tingitud ja kaugemas tulevikus tekkivad kahjustavad kõrvaltoimed.

Flureviidididel puudub mistahes kahjustav kõrvaltoime mistahes organismi kudedele või organismile tervikuna, kuna nende parim toime avaldub glükoproteiinide ülimadala kontsentratsiooni korral(10 –10 kuni -14 ). Põhimõtteliselt on ühes pudelikeses 1 peptiidimolekul.

Flureviididide bioloogilist aktiivsust iseloomustab see, et nad on aktiivsed ainult nende kudede suhtes, millest nad eraldati.

Flureviidid on väga vastupidavad temperatuuri kõikumistele. On tehtud kindlaks, et isegi peale 20-30 minutilist keetmist nende omadused ei muutu. Preparaat säilitab oma karakteristikud ka peale mitmekordset külmutamist-sulatamist. Tänu neile on nad sobivad kasutamiseks ka ekstremaalsetes klimaatilistes tingimustes.

 

Flureviidid jaotuvad mitmesse gruppi.

 • Toime suuna järgi:

Vioftanid – preparaadid, millede toime on orienteeritud silma erinevate kudede funktsioneerimise taastumiseks

Viorgonid – preparaadid, millede toime on orienteeritud teiste siseorganite normaalse funktsioneerimise taastamiseks

 • „Päritolu järgi“

Bioflureviidid – loomade kudede rakkudevahelisest ruumist saadavad signaalmolekulid

Fütoflureviidid – taimede kudede rakkudevahelisest ruumist saadavad signaalmolekulid

Mükoflureviidid – seente kudede rakkudevahelisest ruumist saadavad signaalmolekulid

Mikrolahustatud preparaadid – siia rühma kuuluvad meditsiinilises praktikas kasutatavad preparaadid, milliseid, nagu selgus, saab kasutada ka ülimadalates doosides. Sealjuures kaovad preparaadi kahjustavad kõrvaltoimed, kuid tema farmakoloogiline toime hoopis võimendub. Näitena saab tuua preparaadi Selekor-α. Selgus, et tema mikrodoosi vesilahus töötab sadu kordi efektiivsemalt, kui teda tavadoseeringus kasutades. Preparaadi loojatelt saadi seega luba neljanda flureviidivormi loomiseks

Mis meiega toimub, kui oleme pidevas kaasaegse tervisevaenulike elukeskkonna faktorite mõjusfääris?

Praegusel ajal, isegi kui inimene jälgib tervislikku elustiili, on intoksikatsioonirisk ümbritseva keskkonna saastatusest tingitud faktorite tõttu väga kõrge.

Kudede rakkudevaheline ruum, rasvkude ja sidekude on peamised kohad, kuhu ladestuvad ja kogunevad nii vesi- kui ka rasvlahustuvad metaboliidid. Kaasaegsel inimesel on seesmise „saastatuse“ tase väga kõrge juba väga varases nooruses. See saastatus tekib organismi põhiliselt läbi toidu, joogivee, õhu, ravimite ja kahjulikus keskkonnas valesti funktsioneerivate rakkude endi elutegevusjääkide tõttu.

Metaboliidid ladestuvad organismi kudede rakkudevahelises ruumis ning intoksikatsioon tõuseb märkamatult, kuni 10 – 20 aasta möödudes „käib pauk“, mis väljendub haiguse või või organi või organsüsteemi funktsionaalse häire näol.

Terve rea selliste situatsioonide puhul on kiiretoimeliste ravimpreparaatide manustamine lausa hädavajalik, kuid selle foonil tuleks inimesel endal hakata tegelema organismi regulatoorsete protsesside taastamisega ning haiguse algpõhjuse kõrvaldamisega ja siinkohal on flureviitide, mis kujutavad endast rakkudevahelise ruumi väikese maatriksi koostisoasade ülimadala kontsentratsiooniga vesilahuseid, kasutamine üheks vägagi tõhusaks võimaluseks.

Milliseid võimalusi pakub Aktiivse Pikaealisuse Süsteemi preparaatide kasutamine? Praktiliselt on see võimalus kogu organismi funktsionaalsuse taastamiseks.

 • organismi puhastus
 • soolestiku mikrofloora taastumine
 • antiparasitaarne kuur
 • vanade rakkude väljutamine
 • endokriinsüsteemi töö taastumine
 • süsivesikute ainevahetuse normaliseerumine
 • kehakaalu normaliseerumine
 • veenide ja kapillaaride töö taastumine
 • südame töö normaliseerumine
 • närvikoe taastumine
 • suguliste funktsioonide taastumine
 • nägemise taastumine
 • organismi noorenemine

PIDAGE MEELES, ET TEIE ORGANISM ON JUST NII NOOR, KUI NOOR ON TEIE SIDEKUDE!

 

Venekeelset loengut flureviitidest kuula siit: https://www.youtube.com/watch?v=w2R8ra73Npw

https://www.youtube.com/watch?v=N9m5otLctMA

 Viorgonid-onko-soovitusi haigusseisundite puhuks-loeng:

Viorgonid_onko ja soovitusi diagnooside kaupa

 ————————————————————

Kataloogi sisu ja Flureviidide klassifikaator

Viorgonid 1-34 & Vioftanid 1-10 on sama hinnaga 
Uus partii jääbki 25 ml ja hind 27€ 

——————————————

Flureviidi klassifikatsioonijärgne nimetus  

Flureviidi number

Valgu-peptiidi tooraine Nimetus vastavalt klassifikatsioonile
Bioflureviidid
Bioflureviit 01 Vere meditsiiniline seerum Viorgon 01
Bioflureviit 02 Närvikude Viorgon 02
Bioflureviit 03 Hüpotalamus Viorgon 29
Bioflureviit 04 Kilpnääre Viorgon 12
Bioflureviit 05 Piimanääre Viorgon 11
Bioflureviit 06 Kopsud Viorgon 09
Bioflureviit 07 Süda Viorgon 10
Bioflureviit 08 Tüümus Viorgon 03
Bioflureviit 09 Tüümuse happeline fraktsioon Viorgon 04
Bioflureviit 10 Maks Viorgon 05
Bioflureviit 11 Neerud Viorgon 06
Bioflureviit 12 Neerupealised Viorgon 30
Bioflureviit 13 Kõhunääre Viorgon 08
Bioflureviit 14 Meditsiiniline sapp Viorgon 07
Bioflureviit 15 Peensool Viorgon 15
Bioflureviit 16 Põrn Viorgon 31
Bioflureviit 17 Munasarjad Viorgon 13
Bioflureviit 18 Eesnääre Viorgon 14
Bioflureviit 19 Munandid Viorgon 18
Bioflureviit 20 Korgaskeha Viorgon 33
Bioflureviit 21 Luukude Viorgon 26
Bioflureviit 22 Luuüdi Viorgon 16
 

 

Fütoflureviidid

Fütoflureviit 01 Sarapuu Viorgon 17
Fütoflureviit 02 Vereurmarohi Viorgon 19
Fütoflureviit 03 Koirohi Viorgon 24
Fütoflureviit 04 Kaukaasia lumeroos Viorgon 25
Fütoflureviit 05 Takjas Viorgon 32
Flureviitide fütokompleksid
 

Fütokompleks

 

01

Kusihappe taseme normaliseerimiseks  

Viorgon 20

Fütokompleks 02 Rasvade ainevahetuse normaliseerimiseks Viorgon 27
Mükoflureviidid
Mükoflureviit 01 Punane kärbseseen Viorgon 22
Mükoflureviit 02  Kukeseen Viorgon 23
Ravimite mikrodooside flureviidid  Kasekäsn  Viorgon 36
Selekor 01 Orgaaniline seleen Viorgon 21
Astragerm 02 Orgaaniline germaanium Viorgon 34
Oligohitosan 03 Krabi pantser (kest) Viorgon 28
Vioftanid (silma bioflureviidid)
Vere meditsiiniline seerum Vioftan 01
Silma kristallkeha Vioftan 02
Silma neutraalne võrkkest Vioftan 03
Silma võrkkesta epiteeli pigment Vioftan 04
Silma kõvakest e. skleera Vioftan 05
Silma sarvkest Vioftan 06
Silma silinderkeha Vioftan 07
Silma vikerkest Vioftan 08
Silma klaaskeha Vioftan 09
Silma nägemisnärv Vioftan 10

 

 

 

 

 

BIOFLUREVIIDID

 

01       Sidekoe bioflureviit (Viorgon 01).

Meditsiinilise vereseerumi valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

Stimuleerib haavandite ja haavade armistumisprotsesse nahal ja soole- ning seedetraktis.

Viorgon01 + Viorgon 10 – stimuleerib elastse armkoe infarktijärgset moodustumist südames. Viorgon01 + Viorgon02+ Viorgon22 – organismi insuldi- ja neurodegeneratiivsete haiguste järgne taastumine.

Viorgon01+ Viorgon18 – potentsi suurendamine, immuunkorrektsioon, geroprotektor.

 

Soovitav kasutada artrooside, artriitide, venituste, rebendite korral (ka vesi-aplikatsioonidena) samuti kõik homeoöstaatilise staatuse häired kõikide organite kudedes koos probleemsete organite või tsoonide flureviitidega (vajadusel).

 

 

02       Närvikoe bioflureviit (Viorgon 02).

Närvikoe valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Viorgon02+Viorgon01 (sidekude)+Viorgon29(hüpotalamus) – Parandab seisundit insuldi-, kolju-peaaju traumade ja operatsioonide järgsel taastumisperioodil .

Viorgon02+Viorgon22(punane kärbseseen)+Viorgon25(kaukaasia lumeroos) -Soodustab neuronite (närvikoe põhis truktuurilis-funktsionaalne kude) füsioloogiliste häirete kõrvaldamist, taastab neuronite sidemed millede töö on häiritud nii traumade kui ka füsioloogiliste mõjurite tõttu , ehk siis homeoöstaatilise staatuse häired, mis aitab taastuda ja tugevdada ka inimpsüühhikal.

Viorgon02+Viorgon24 (koirohi)+Viorgon23(kukeseen) – positiivne toime neurooside, unetuse, neuriitide ja neurasteenia korral.

 

 

03       Hüpotalamuse bioflureviit (Viorgon 29).

Hüpotalamuse ekstrakti valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Soodustab aju neuroendokriintegevuse normaliseerumist ning toetab organismi homeoöstaasi. Normaliseerib hormoonide ja neuropeptiidide sünteesi, mis reguleerivad selliseid funktsioone nagu nälja-, isu- ja janutunne, keha veetasakaal, organismi termoregulatsioon, vastupanuvõime stressile, suguline funktsioon ja-käitumine, emotsionaalne aktiivsus, une ja ärkveloleku rütm (tsirkaadsed rütmid). Soodustab kõrgemate närvisüsteemifunktsioonide nagu mälu ja emotsionaalne seisund,; hüpofüüsi hormoonide sekretsiooni kontroll, mis võimaldab funktsioneerida keskusel, milles integreeruvad hormonaalne ja vegetatiivne närviaktiivsus.

 

 

04       Kilpnäärme bioflureviit (Viorgon12).

Kilpnäärme kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Soodustab näärme funktsionaalse toimimise taastumist, tänu millele normaliseeruvad järjepannu ka kõik ainevahetusprotsessid organites ning kudedes aga ka kõige põhilisem funktsioon – üldainevahetus ja soojuse moodustumine. Kilpnääre on endokriinsüsteemi perifeerne organ, seetõttu kontrollitakse tema tööd tsentraalorganite (hüpofüüs ja hüpotalamus) poolt ning täiendatakse teiste perifeersete näärmete töö läbi. Normaalse arengu ja kasvufunktsioonide taastamisel, eriti kehtib see noore ja kasvava organismi puhul, luu- ja närvikoe areng sealhulgas, on lisaks Viorgon 12-le kasutada ka Viorgon 19 (hüpotalamus), Viorgon30 (neerupealised), Viorgon03 (tüümus), Viorgon 13 (munasarjad) või Viorgon 18 (munandid). See kompleks parandab seisundit kilpnäärme haiguste korral (hüpo- ja hüpertüreoosid) ja ka uusmoodustiste tekke korral. Hüpofunktsiooni korral on soovitatav lisada Viorgon 19 (vereurmarohi) ning hüpertüreoosi korral lisada Viorgon 24 (koirohi). Kompleksteraapia puhul on soovitav kasutada ka Viorgon 21 (Selekor).

 

 

05       Piimanäärmete bioflureviit (Viorgon11).

Piimanäärmete kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

 

Parandab seisundeid, mis on seotud fibrotsüstilise mastopaatiaga, uusmoodustiste korral piimanäärmes on soovitatav lisada Viorgon 12 (kilpnääre). On soovitatav kasutada koos Viorgon 01 (sidekude) ja Viorgon 03ga (tüümus).

 

06       Kopsude bioflureviit ( Viorgon 09 ).

Kopsu kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Taastab hingamisorganite peamise funktsiooni: normaliseerib gaaside vahetuse kopsude ning ümbritseva keskkonna vahel. Sealhulgas: kopsuhingamine, mis sisaldab endas hapniku transporti alveoolidesse (ventilatsioon) ja hapniku difusioon alveoolidest kapillaaridesse ning süsihapegaasi eraldamine verest; koos Viorgon 34ga (Astragerm) – stabiliseerib hapniku transporti organismi kudedesse. Parandab seisundeid mis on seotud kopsude ja bronhide somaatiliste haigustega, eriti pneumoonia ja bronhiit.

Soovituslik kasutuskompleks: Viorgon 09+ Viorgon 01 + Viorgon 03 (tüümus) + Viorgon 24 (koirohi).

Kopsu granuloomi korral lisada kukeseene mükoflureviit Viorgon 23.

Spasilise ja piinava köha korral, verise röga köhimisel, tuberkuloosi arengul aga ka raskendatud hingamise ja larüngiidi korral lisada punase kärbseseene mükoflureviit Viorgon 22.

Bronhiaalastma ja erinevas etioloogiates bronhiitide ning tuberkuloosi korral kasutada Viorgon 06 koos kaukaasia lumeroosi Viorgon 25ga.

 

 

07       Südame bioflureviit (Viorgon 10).

Südame kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Parandab seisundeid, mis on seotud tahhükardiaga, arütmiaga ning teiste südame aktiivsusrütmide häirete korral. Koos Viorgon 01ga (sidekude) on soovitatav kasutada infarktijärgsel rehabilitatsiooniperioodil.

 

08       Tüümuse (harknääre) bioflureviit (Viorgon 03).

Tüümuse kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Parandab organismi seisundeid nõrgestatud rakuimmuunsuse korral. Soovitav kasutada onkoloogiliste haiguste ja infektsioonhaiguste korral, viirusnakkused kaasa arvatud.

 

09       Tüümuse happelise fraktsiooni bioflureviit (Viorgon 04).

Tüümuse happelise fraktsiooni kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Soovitatav kasutada allergiate ja autoimmuunhaiguste korral.

 

10       Maksa bioflureviit (Viorgon 05).

Maksa kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Soodustab maksa funktsioonide taastumist:

 • Sapi tootmine;
 • Valkude-, rasvade- ja süsivesikute ainevahetuse regulatsioon;
 • Vitamiinide süntees (eriti vitamin А) ja nende salvestamine (А, В12, D, К);
 • Vere detoksikatsioon;
 • Fibrinogeeni, protombriini ja hepariini antikoagulandi, vereplasma valkude jne süntees;
 • Glükoosi ülejääkide sünteesimine klükogeeniks ja selle deponeerimine;
 • Üleliigsete aminohapete, hormoonide ja kahjustatud punaste vereliblede jt. eraldamine verest ning nende ümbersüntees.
 • Hemoglobiini süntees ja ümbertöötlemine;
 • Erineva tihedusega lipoproteiinide, kolesterooli ja triglütseriidide süntees;
 • Ja nii edasi…

 

Parandab seisundeid, mis on seotud maksa somaatiliste haigustega, kõikides etioloogiates hepatiidid, takistab metastaaside moodustumist maksas, parandab keemia- ja kiiritusravi saavate onkoloogiliste haigete seisundeid.

 • Mistahestekkelised mürgistused – Viorgon01(sidekude) + Viorgon 06 (neerud)+ Viorgon 04 (neerud) –
 • Sapi nõristuse aktiveerimine maksa haiguste korral – Viorgon05 (maks)+ Viorgon 07 (sapp)+ Viorgon 31 (põrn) – probleemid, mis seotud sapi biosünteesiga. Viorgon 19 (vereurmarohi) + Viorgon 24 (koirohi)
 • sapikivid – Viorgon05 (maks)+ Viorgon 19 (vereurmarohi + Viorgon 24 (koirohi) + Viorgon 33 (takjas)
 • Maksa puhastus – Viorgon05 (maks)+ Viorgon 01 (sidekude)+ Viorgon 24 (koirohi)+ Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos)
 • Viorgon 23 (kukeseen) soodustab maksa rakkude regeneratsiooni ja parandab tema funktsioone isegi siis, kui hepatiidi, rasvhepatoosi ja hemangioomi (veresoontest moodustunud maksa kasvaja) ravi veel kestab

 

 

11       Neerude bioflureviit (Viorgon 06).

Neerude kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

Taastab neerude peamise funktsiooni: ainevahetusjääkide eemaldamine vereringest ja organismist tervikuna (kõige enam valkude lagunemisel tekkinud jäägid – lämmastikku sisaldavad šlakid, eriti kusihape ning kõikvõimalikud soolad).

Parandab seisundeid neerude somaatiliste haiguste korral, samuti ka vähihaigetel, kes saavad kiiritus- või keemiaravi.

 • Erinevates etioloogiates intoksikatsioonid – Viorgon01(sidekude)+ Viorgon 05 (maks)+ Viorgon 06.
 • Erinevad neerude põletikulised haigused: glomerulonefriit, neerukivid/kusekivid, tsüstiit ja kuseeritust soodustav toime Viorgon19(verehurmarohi)+ Viorgon 24 (koirohi)+ Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos) + Viorgon 33 (takjas) + Viorgon 21 (selekor).
 • Kuseteede infektsioonide korral Viorgon 28 (oligohitosan).

 

12       Neerupealiste bioflureviit (Viorgon 30).

Neerupealiste kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

 

Soodustab: ainevahetusprotsesse mõjutavate hormoonide sünteesi normaliseerumist, sealhulgas protsesside eest, mis soodustavad valkude muutumist süsivesikuteks ja tõstavad vastupanuvõimet ebasoodsatele mõjuritele; reguleerivad soolade ainevahetust (elektrolüütide metabolism); protsessid mis suurendavad Na+ reabsorbtsiooni ja K+ eritumist neerudes; protsessid, mis stimuleerivad rasvadest ja aminohapetest glükoosi moodustamist; protsessid, mis pärsivad põletikulisi, immuun- ja allergilisi reaktsioone; vähendab sidekoe vohamist; suurendab protsesse, mis mõjutavad tundeorganite tundlikkust ja närvisüsteemi ärrituvust.

Samuti soodustab suguhormoone tootva süsteemi töö normaliseerumist, mis mõjutavad teisestele sootunnustele; osaleb vererõhku reguleerivates protsessides; läbi adrenaliini-noradrenaliinisüsteemi osaleb südame-veresoonkonna töö normaliseerimises;

 

13       Kõhunäärme bioflureviit (Viorgon 08).

Kõhunäärme kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus

 

Taastab ja normaliseerib insuliini- ja glükagoni hormoonide sekretsiooni ning pankrease vedeliku fermentide sünteesi. Parandab märgatavalt olukorda krooniliste ja ägedate pankreatiitide korral. II tüübi diabeedi ja uusmoodustiste korral võib kasutada koos Viorgon 21ga (Selekor). Koos Viorgon 07ga (sapp) koleopankreatiit ja pankreokoletsüstiit. Soodustab munasarjades folliikulite küpsemist.

 

 

14       Sapi bioflureviit (Viorgon 07).

Meditsiinilise sapi valgu-peptiidikontsentraadi ekstrakti vesilahus.

Regulatoorne toime protsessidele, mille aluseks on sapi biosüntees ning läbi selle mõjutab tema omadusi, voolavus sealhulgas. Soodustab kindla mõõduga sapi mikroosakeste moodustamis.

 

15       Soolestiku bioflureviit (Viorgon 15).

Peensoole kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Taastab ja normaliseerib protsessid, mis on seotud toidu seedimise ja toitainete imendumisega – Viorgon 15 + Viorgon 08 (kõhunääre);

 • Aktiveerib ja korrastab soolestiku limaskestas olevate lima ning seedefermente tootvate näärmerakkude töö.
 • Parandab soolestiku peristaltikat.
 • Soolestiku kudede taastumine – Viorgon 15 + Viorgon 01 (sidekude);
 • Soole limaskestas paiknevate miljardite neuronite funktsioonide taastamine – Viorgon 15 + Viorgon 02(närvikude)+ Viorgon 22 (kärbseseen).
 • Toidu allergiad – lisada Viorgon 03 (tüümus) ja vajadusel ka Viorgon 04 (tüümuse happeline fraktsioon)
 • soole-seedetrakti haigused – Viorgon 15 + Viorgon 24 (koirohi) ja Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos)
 • Parandab seisundeid, mis on seotud mao- ja 12sõrmiksoole haavandtõvega, gastriitidega, , koliitidega, düsbakterioosidega, cronhi tõbi jt. – Viorgon 15 + Viorgon 33 (takjas)+ Viorgon 22 (kärbseseen) + Viorgon 23 (kukeseen).

16       Põrna bioflureviit (Viorgon 31).

Põrna kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Taastab vere immuunkontrolli funktsioonid, optimeerib vere lisareservuaari funktsioone, rasedatel – erütrotsüütide allikas (lootele).

Aktiveerib protsessid, mis produtseerivad tsirkuleerivaid lümfotsüüte; filtreerivad baktereid, algloomi, ja võõrkehi; antikehade tootmine (immuun- ja vereloome funktsioon).

 • Sapi biosüntees – Viorgon 7 (sapp) + Viorgon 31 (põrn)
 • Immuunsüsteemi töö stabiliseerimine ja tugevdamine – Viorgon 31 (põrn) ja Viorgon 34 (astragerm).

 

17       Munasarjade bioflureviit (Viorgon 13).

Munasarjade kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Optimeerib munarakkude ja steroidsete hormoonide regulaarset sünteesi (parem toime saavutatakse Viorgon 31 + Viorgon 29 (hüpofüüs) koostoimel); vähesemal määral reguleerib östrogeeni, androgeeni ja progesterooni hulka. Östrogeen ja progesteroon kontrollivad kõike emaks toimuvat kogu menstruaaltsükli ja raseduse kestel. (östrogeenid kontrollivad soolist differentseeritust, suguorganite arengut, sugulist käitumist, teiseseid sootunnuseid).

Parandab menstruaaltsükliga seotud seisundeid; munasarjade düsfunktsioon; viljatus; kliimaksiga seotud ebamugavused (parem toime koos Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 08 (kõhunääre) + Viorgon 21ga (selekor)).

Uusmoodustised munasarjades – Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 03 (tüümus) + Viorgon 12 (kilpnääre) lisada võib veel Viorgon 24 (koirohi) + Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos) + Viorgon 34 (astraherm).

 

 

 

18       Eesnäärme bioflureviit (Viorgon 14).

Eesnäärme kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Sperma koostisse kuuluva aluselise sekreedi sünteesi taastumine.

Prostatiit, eesnäärme adenoom ja adenokartsinoom – Viorgon 14 + Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 03 (tüümus) + Viorgon 24 (koirohi) + Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos.

Eesnäärme hüpertroofia – Viorgon 14 + Viorgon 17 (sarapuu).

 

 

19       Munandite bioflureviit (Viorgon 18).

Munandite kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Reguleerib testosterooni sünteesi. Häired spermatogeneesis ja meeste reproduktiivfunktsioonis (viljatus). Soovitatav kasutada potentsi parendamiseks ja sperma kvaliteedi parandamiseks – Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 21 (selekor) + Viorgon 25 (kaukaasia lumeroos). Naistel tõstab libiidot.

 

 

20       Korgaskeha bioflureviit (Viorgon 33).

Korgaskeha kudede valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Stimuleerib korgaskeha kudede noorendusprotsesse ning läbi selle paranevat erektsioonifunktsiooni.

 

 

21       Luukoe bioflureviit (Viorgon 26).

Luukoe valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

Tema toime on luukoe sünteesiga seotud regulatoorsete protsesside mõjutamine, muuhulgas ka osteoblastide ning osteoklastide omavaheline suhe ning läbi selle mõjutatakse luukoe omadusi positiivses suunas. Resultaadiks on luumurdude kiirendatud kinni kasvamine, väheneb luukoe deformatsioon ning taastub luukoe struktuur osteoporoosi korral.

 

 • Luumurrud;
 • Osteoporoos;
 • Artriidid;
 • Artroosid;
 • Selgroo osteokondroos.

 

22       Luuüdi bioflureviit (Viorgon 16).

Luuüdi valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Vereloome häiretega seotud seisundid.

Keemia- ja kiiritusravi onkohaigetel – kogu raviperioodi kestel kasutada pidevalt koos Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 05 (maks) + Viorgon 06 (neerud) jätkata kasutamist ka kuuride vahelistel rehabilitatsiooniperioodiel ja ka kõikide kiiritustõve vormide korral. Efektiivsus tõuseb, kui lisada juurde Viorgon 21 (selektor).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fütoflureviidid – taimede kudede rakkudevahelisest ruumist eraldatud signaalmolekulid.

 

01       Sarapuu fütoflureviit (Viorgon 17).

Sarapuust saadava valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Parandab veresoonte toonusega seotud seisundeid: veenilaiendid, veenipuudulikkus, füüsiline ja vaimne koormus.

Tursed – Viorgon 16 + Viorgon 11 (neerud).

Ninna tilgutamisel võtab maha aju veresoonte spasmid, mõjutab migreeni valusid ja pea ringlust. Efektiivne lamblioosist tekkinud kahjustuste kõrvaldamisel. Parandab organismi ainevahetuse toimimist ning aitab kõrvaldada eesnäärme hüpertroofiat.

 

 

02       Vereurmarohu fütoflureviit (Viorgon 19).

Vereurmarohust saadava valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

On heaks maksa kaitsvaks preparaadiks erinevate maksa- ja sapipõie somaatiliste haiguste korral – Viorgon 19 + Viorgon 01 (sidekude) + Viorgon 03 (tüümus) + Viorgon 05 (maks) + Viorgon 06 (neerud).

Parandab onkohaigete seisundit, võtab maha valu tunnetust ning pidurdab kasvaja arengut läbi aktiivse vähirakkude hävitamise. Positiivset efekti tähendatakse ka stenokardia ning hüpertoonia korral ning haigustega, mida saadavad lihas-spasmid. Soovitatakse kasutada ka erinevate jämesoole polüpoosi vormide korral. Kasutatakse psoriaasi ja teiste nahaprobleemide kompleksravi koosseisus.

 

03       Koirohu fütoflureviit (Viorgon 24).

Koirohust saadava valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

Omadused:

 • põletike vastane;
 • bakteritsiidne;
 • seente vastane;
 • antiparasitaarne;
 • valu vaigistav;
 • palavikku alandav
 • haavu ja haavandeid armistav;
 • sapieritust soodustav;
 • uriini eritust soodustav;
 • toniseeriv;
 • puhastav jne.

 

Haigused, mis alluvad koirohule:

 • soole seedetrakti haigused;
 • maksa- ja sapipõie haigused.
 • põskkoobaste-, neelu-, suuõõne- ja hingamisteede haigused;
 • parasitaarsed infektsioonid;
 • nahahaigused;
 • onkoloogilised haigused;
 • närvihaigused;
 • nahakahjustused, põrutused, rebendid, haavad jne.

Koirohu tervendavad omadused on seotud tema unikaalse koostisega, kuhu kuuluvad vitamiinid A ja C, karotiin, orgaanilised happed – õunhape, merevaikhape, parkained, flavonoidid, saponniinid, fütontsiidid, kaaliumi soolad, eeterlikud õlid jt.

Koirohtu kasutatakse ka isu tõstjana, ebameeldiva suulõhna eemaldajana, aneemiate korral, unetuse puhul, ainevahetuse parandajana ja alkoholismi ravis. Sobib edukalt kõikide Flureviitidega.

 

 

04       Kaukaasia lumeroosi fütoflureviit (Viorgon 25).

Kaukaasia lumeroosist saadava valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Haigused, mille puhul on kaukaasia lumeroosi kasutamine soovitatav:

 

 • eesnäärme adenoom,
 • artriit, polüartriit, reumatism,
 • unetus,
 • neerude haigused,
 • soole-seedetrakti haigused,
 • bronhiaalastma,
 • bronhiit
 • krooniline ja äge gastriit,
 • hemorroidid,
 • günekoloogia,
 • hüpertoonia,
 • kilpnäärme hüperfunktsioon,
 • immuunsüsteemi häired,
 • tsüstid ja polüübid,
 • naha haigused,
 • neuroosid,
 • müoomid, fibroomid, mastopaatia,
 • organismi noorendamine,
 • rasvumine, kõhnumine,
 • maksa puhastus,
 • organismi puhastus,
 • sapi seiskumine,
 • osteokondroos,
 • pielonefriit,
 • vähirakkude arengu aeglustamine,
 • prostatiit,
 • psoriaas,
 • radikuliit,
 • II-tüübi diabeet,
 • südame veresoonkond,
 • aju põrutus,
 • tuberkuloos,
 • tsüstiit,
 • mao haavand,
 • 12-sõrmiksoole haavand.

Veel kaukaasia lumeroosi iseloomustavaid omadusi:

 • Väljendunud kardiotooniline toime. Parandab südame tööd (tugevdab teda), normaliseerib vereringe toimimist tervikuna;
 • Väljendunud viirustevastane toime;
 • Väga selge normaliseeriv mõju psüühhikale;
 • Verd puhastava toimega, puhastab närvikanaleid ja -lõpmeid;
 • Tõstab märgatavalt organismi immuunsüsteemi aktiivsust, -vere kaitsefunktsioone ja aktiveerib vereloomet;
 • Lahtistav ning kuseeritust soodustav toime, mis omakorda soodustab organismi puhastumist radioaktiivsetest metallidest, raskemetallidest, šlakkidest (rakkude elutegevusjäägid) ja toksiinidest;
 • Normaliseerib praktiliselt kõiki organismi funktsioone, alates soolestiku- ja liigeste-, haigustest kuni lastesaamisfunktsiooni taastumiseni välja;
 • Normaliseerib serotoniini ainevahetust, mille häirumine on rasvumise raskete vormide põhjustaja.

 

05       Takja fütoflureviit (Viorgon 32).

Takjast saadava valgu-peptiidikontsentraadi vesilahus.

 

Takjat kasutatakse podagra ja suurenenud kusihappe kontsentratsiooni korral, külmetuse korral, kõhunäärme haiguste korral, neerude põletikuliste haiguste korral, 12-sõrmiksoole ja mao haavandite korral, kusekivi- ja sapikivide haiguse korral, gastriidid, hemmorroidid, reumatismi korral, naha haiguste korral (akne, ekseem, seborröa) jt. välispidiselt juuste tugevdamiseks ja kiilanemise vastu.

 

Flureviitide fütokompleksid

 

01       Kusihappe taset normaliseeriv fütokompleks Viorgon 20.

Kõrgefektiivne profülaktiline vahend podagra korral, soodustab kusihappe taseme normaliseerumist. Toimib efektiivselt ka podagra ägenemise korral.

 

02       Rasvade ainevahetust normaliseeriv fütokompleks Viorgon 27.

Kasutatakse rasvade ainevahetuse normaliseerimiseks. Efektiivne kõikide dieetide korral ning kehakaalu korrigeerimise programmides, rasvumise profülaktika sealhulgas.

 

Kompleksi kuuluvad järgmiste taimede fütoflureviidid:

Kirburohi;

 • Valge peakapsas;
 • Kaukaasia lumeroos;
 • Ingver;
 • Sidrun;
 • Kõrvits;
 • Kase lehed;
 • Kummel;
 • Küüslauk;
 • Aaloe;
 • Till;

 

 

Mükoflureviidid – seente kudede rakkudevahelisest ruumist eraldatud signaalmolekulid.

 

 

01       Punase kärbseseene kudedest saadav mükoflureviit Viorgon 22.

Punase kärbseseene peptiidi-valgukontsentraadi vesilahus.

 

Kompleksne tervendav vahend, mida on võimalik kasutada väga laia haigustespektri puhul:

 • Närvihaigused:

seljaaju haigused, epilepsia, Huntingtoni tõbi (chorea), lihastõmblus, alkoholism, deliirium, psühhoosid, depressioonid, peavalu, pearinglus, krambid, paralüüs; jõuvarude langus, füüsiline ja vaimne üleväsimus; tuimus, külmetavad käed ja jalad.

 • endokriinsüsteemi haigused:

II-tüübi diabeet jt.

 • Südame-veresoonkonna haigused:

scerosis multiplex, stenokardia, südame kloppimine, arütmia; jäsemete angioneuroos.

 • Hingamisorganite haigused:

spastiline piinav köha, verine röga, raskendatud hingamine, larüngotrahheiit, kopsutuberkuloos.

 • Seedesüsteemi haigused:

suurenenud süljeeritus; keele ja suuõõne limaskesta haavandid, hambavalu, halb suulõhn, tugevad külmatunde atakid, iiveldus, kõhu puhitus, gaasid, soole ummistused, düsenteeria sarnane kõhulahtisus; põletustunne pärakus, hägune uriin koos veniva limaga, kõhutüüfus, mao ja 12 sõrmiksoole haavand, seedesüsteemi limaskestade haavandid.

 • lihaste- ja liigestehaigused:

väsimus kaelas ja -seljas, valu seljalihastes, liigeste ristkahustused: parem käsi vasak jalg ja vastupidi; mõrad liigespindades, reuma, radikuliit, ishias.

 • Seksuaalhäired:

suurenenud seksuaaliha koos suguti lõtvusega, nõrkus ning higistamine peale suguakti, impotentsus; enneaegne ja väga valulik menstruatsioon, tundega nagu emakas langeks välja; kihelus ja põletustunne rinnanibudes ja suguorganites, raske kulguga kliimaks.

 • Kõrvahaigused:

kihelus, valu, hüpereemia ja tursed kõrvades,

 • Naha haigused:

naha pindmised tursed, mädased haavad, naha tuberkuloos, ekseemid, neurodermatiit, diatees, tursumine, põletus ja kihelus; punetus ja huulte lõhenemine, mullitaoline lööve ülahuule kohal.

 

02       Kukeseene kudedest saadav mükoflureviit Viorgon 23.

Kukeseene peptiidi-valgukontsentraadi vesilahus.

Omab võimekust hävitada parasiite ja helminte ning lisaks täiskasvanud isendeile ka nende mune ja vastseid. Kasutada võib teda kõikide helmintoosisümptomite korral:

 • krooniline väsimus (nõrkus);
 • hammaste krigistamine;
 • unehäired (ärkamine tavaliselt kella 1-5 vahel öösel);
 • pearinglus ja peavalud;
 • närvilisus (seletamatu ärritus või rahutus);
 • granuloomid – kasvajasarnased massid, mis on kaetud parasiitide munadega, enamasti moodustuvad jämesoole seintele, kuid võivad tekkida ka kopsu, maksa ja emakasse;
 • aneemia (aneemiat tekitavad trihhomonaadid ja teised mükoparasiidid, millised toituvad vere rakkudest);
 • allergiad ja nahahaigused (haavandid, tursed ja papilloomid võivad olla algloomade olemasolu tunnuseks inimkehas);
 • valud lihastes ja liigestes (parasiidid armastavad lihaseid ja liigesvedelikku);
 • erinevad sulgused ja ummistused (parasiidid võivad oma vormi ja suuruse tõttu põhjustada mehhaanilisi soolte ja juhade sulgemisi);
 • kõhulahtisus (terve hulk parasiite eritab hormoonsarnaseid aineid, mis viivad naatriumi ja kloriidide kaotusele ja see põhjustab sagedast vesist väljaheidet;
 • kõhnumine või kaalu tõus;
 • halb- või suurenenud söögiisu;
 • gaasid, puhitused (hulk parasiite elavad peensoole ülaosas, kus nende põhjustatud põletik põhjustab puhitust ja gaaside moodustumist).

 

Kukeseene mükoflureviit regenereerib maksa rakke ning taastab tema võimekuse erinevate hepatiitide, tsirrooside, rasvumise ja hemangioomi korral. Tal on kasvajate vastane ja immuunsust stimuleeriv toime, toetab põletike taandumist ja tõstab vastupanuvõimet infektsioonidele.

 

Mikro ja makroelementide orgaaniliste ühendite vesilahused.

 

01       Selekor (Viorgon 21).

Sisaldab Selekor-ά,vesilahust, mis sisaldab endas bioloogiliselt omastatava kahevalentse orgaanilise seleeni osakesi. Seleen on hädavajalik selliste elutähtsate organismi süsteemide funktsioneerimiseks nagu antioksüdantne- ja detoksikatsioonisüsteem.

Efektiivsus järgmistes kompleksprogrammides:

 • Vähieelsed seisundid ning onkoloogilised haigused (aeglustab erinevates geneesides kasvajate metastaseerumist);
 • Tserebrovaskulaarsed haigused (insuldi profülaktika, vaskulaarne dementsus);
 • Silma võrkkesta patoloogiad;
 • Müokardi infarkt, kordusinfarkti profülaktika, hüpertoonia;
 • Neurodegeneratiivsed haigused;
 • Kilpnäärme kompleksne ravi;
 • Naiste ja meeste viljatus;
 • Eesnäärme adenoom, impotentsus;
 • Hepatiidi ja maksa tsirroosi kompleksravi koosseisus;
 • Allergia, naha haigused;
 • Gastriit, mao ja 12-sõrmiksoole haavandtõbi;
 • II tüübi diabeet;
 • Pielonefriit, neerukivi haigus;
 • Reuma ja reumatoidartriit;

 

 

 

02       Astraherm (Viorgon 34)

 

Sisaldab orgaanilise germaaniumi ühendite vesilahust. Germaaniumi toime väljendub:

 

 • kindlustab hapniku ülekande kudedesse;
 • parandab närviimpulsside liikumist;
 • tõstab organismi immuunstaatust;
 • omab kasvajatevastast aktiivsust.

 

Veres käitub orgaaniline germaanium analoogselt hemoglobiinile, ta on negatiivse laengu kandja ning sarnaselt hemoglobiinile kannab hapnikku edasi kudedesse. Läbi selle ennetatakse hapnikunälga kudede tasandil.
Orgaaniline germaanium ennetab ka niinimetatud vere hüpoksia arengut, mis tekib madala hemoglobiinitaseme tõttu ja mis võib hakata arenema verekaotuste korral, vingugaasi mürgistuste korral ning radioaktiivsete kiirguste mõjutuste puhul. Hapnikuvaegusele on organismis kõige tundlikumad kesknärvisüsteem, südame lihas, neerude kude ja maks.

 

Orgaaniline germaanium soodustab gammainterferoonide induktsiooni, mis pärsivad kiirelt jagunevates rakkudes toimuvaid protsesse ja aktiveerib spetsiifilisi rakke (T-killerid). Peamine interferoonide tegutsemissuund organismi tasandil on viiruste- ja kasvajate vastane kaitse ning lümfisüsteemi immuunomoduleeriv- ja radiatsiooni eest kaitsev toime.

 

 

 

 

03       Oligohitosan (Viorgon 28)

 

Oligohitosani – krabide ja krevettide kilbis leiduva aine – vesifraktsioon. Seda saab kasutada kui klassikaliste antibiootikumide mittetoksilist alternatiivi.

Tal on kõrge mittespetsiifiline biotsiidne aktiivsus praktiliselt kõikide gram-positiivsete ja gram-negatiivsete mikroorganismide vastu, sealhulgas klassikaliste antibiootikumide suhtes väga vastupidavate stammide: C.albicans, C.kruisei, C.parapsilosis, C.scotti jt tinglikult patogeensete Candida sugukonda kuuluvate seente suhtes; bakterid: mycobacterium tuberculosis (tuberkuloos), staphylococcus aureus (kuldne stafülokokk), s.epidermidis (epidermaalne stafülokokk); E.coli (soolekepike); rida alamseeni Fusarium oxysporum (fusaaria), Aspergillus niger (hallitus), verticillium dahliae jt.

 

 

 

Vioftanid – (Silma bioflureviidid) taimede kudede rakkudevahelisest ruumist eraldatud signaalmolekulid.

 

Vioftan 01.

Silma sidekoe bioflureviit

Stimuleerib silma sarvkesta ja konjunktiivi kudedes toimuvad taastumisprotsesse, taastab kudede struktuuri traumeeritud sarvkestas. Nägemise parandamiseks sarvkesta haiguste korral , traumade puhul, põletushaavade korral, operatsioonijärgsel taastumisperioodil koos Vioftan 6ga. Erinevas etioloogias konjunktiviidid. Märkus: 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma; eriti rasketel juhtumitel 8-10 korda ööpäevas.

 

Vioftan 02.

Silma kristallkeha bioflureviit

Soovitav kasutada katarakti profülaktikaks аga samuti ka nägemise parandamiseks kui katarakt on hakanud arenema. Glaukoomi raviks on soovituslik lisada Vioftanid 07 ja 09. Märkus: dpetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma; glaukoomi ja katarakti korral 6-8 korda ööpäevas ning kuuri kestus 60-90 päeva.

 

Vioftan 03.

Silma neuraalse võrkkesta bioflureviit

Soovitatakse kasutada silma vitreonaalsete patoloogiate profülaktikas, omab veresooni laiendavat toimet (võrkkesta düstroofia, võrkkesta kihtide irdumine, diabeet, silma veresoonte skleroos). Koos Vioftan 09ga kasutatakse teda retionaalsete patoloogiate korral. Märkus: dpetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma; võrkkesta haiguste ning silma põhja veresoonte probleemide korral on soovitatav kasutada preparaati pikaajaliselt.

 

Vioftan 04.

Silma võrkkesta pigmentepiteeli bioflureviit.

Soovitatakse kasutada pigmentsete retiniitide korral, makulodüstroofia puhul tuleks lisada Vioftanid 3 ja 5, omab veresooni laiendavat toimet. Koos Vioftan 07ga, 09ga ja 10ga on teda soovitatav kasutada glaukoomi korral.

Märkus: spetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma pikema ajaperioodi vältel.

 

Vioftan 05.

Silma kõvakesta e. skleera bioflureviit

Soovituslik kasutada nägemise parandamiseks müopaatia korral, eriti lastel ning teismelistel aga ka täiskasvanutel hüperoopia puhul koos Vioftan 03ga. Koos 04ga pidurdab patoloogiliste protsesside arengut pigmentoosse retiniidi ja makulodüstroofia korral. Märkus: spetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma pikema ajaperioodi vältel.

 

Vioftan 06.

Silma sarvkesta bioflureviit

Soovituslik kasutada nägemise parandamiseks düstroofia korral, sarvkesta tuhmistumise korral, traumade puhul ja haavandite korral ning operatsioonijärgsel taastumisperioodil koos Vioftan 01ga. Märkus: spetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma pikema ajaperioodi vältel.

 

 

 

Vioftan 07.

Silma tsiliaarkeha bioflureviit

Regulatoorne toime tsiliaarkeha rakkude homeoöstaasile; antioksüdantsed omadused; mõjutab rakkude plasmamembraani läbitungivust, ning muuhulgas moduleerib ta tema läbilaskevõimet ka viiruste suhtes. Taastab silma sisevedeliku normaalse sünteesi ning ainevahetusprotsessid tsiliaarkeha ning teiste silma koestruktuuride vahel.

 

Parandab nägemist vitreoretinaalsete haiguste korral (pärast vitreoretinaalset kirurgiat, ägedat silma hüpotensiat, millele võib järgneda patoloogia – nägemisnärvi subatroofia ), põletikulised protsessid silmas, glaukoom ning teised silma patoloogiad.

 

Soovitatav kasutada kui efektiivne silma veeainevahetuse regulaator glaukoomi korral. Horoidiidi ja iridotsükliidi korral soovitatav kasutada koos Vioftanidega 03 ja 08. Pigmentoosse retiniidi puhul koos Vioftanidega 4 ja 5. Võrkkesta makulodüstroofia korral koos Vioftanidega 03, 04, 05, 09. Diabeetilise retinopaatia korral koos Vioftanidega 03, 04, 09. Võrkkesta düstroofia korral koos Vioftan 03ga.

 

Vioftan 08.

Silma vikerkesta bioflureviit.

Regulatoorne toime vikerkesta rakkude homeoöstaasile. Taastab ja toetab võrkkesta struktuuri ja omab viirustevastast toimet.

Parandab nägemist iridotsükliitide korral ja horioidiitide korral (soovitatav kasutada koos Vioftanidega 03 ja 07); vikerkesta düstroofia ja suletud nurga glaukoomi korral koos Vioftanidega 03, 07, 09, 10) ja teised silma vikerkesta patoloogiad.

 

Vioftan 09.

Silma klaaskeha bioflureviit

Soovitav kasutada klaaskehas toimuvate destruktiivsete protsesside profülaktikas ja ravis, silma võrkkesta irdumise korral (koos Vioftan 03ga), glaukoomi korral koos Vioftanidega 02, 04 и 07. Märkus: spetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma pikema ajaperioodi vältel.

 

Vioftan 10.

Silma nägemisnärvi bioflureviit

Soovitav kasutada silma nägemisnärvis glaukoomi korral toimuvate destruktiivsete protsesside profülaktikas; makulodüstroofia ja retinopaatia. Soovitatav kasutada koos Vioftanidega 02, 04, 07 и 09. Märkus: spetsialisti soovituste kohaselt katarakti profülaktikas 3-5x ööpäevas, 2 tilka mõlemasse silma pikema ajaperioodi vältel.

Flureviitide koosmanustamiseks on välja töötatud skeemid ning nende kasutamine annab väga laia võimalustespektri, mis rahuldab igat tarbijat.

 

Skeem 1 – Aquaformula. Aquaformula loomiseks läheb tarvis 500 ml vett, millele lisatakse kõik soovitud flureviidid, igat flureviiti päevane norm 15 tilka.

 

Skeem 2 – Igat flureviiti 5 tilka keele alla. Mitte segada! Järgmised 5 tilka 5 minuti möödudes.

 

Skeem 03 – enne tarvitamist iga flureviit segada vahekorras 5 tilka 50 ml veega. Juua sisse, pidades iga lahuse puhul 5 minutit vahet. Füto- ja Mükoflureviite võib võtta üheaegselt loomset päritolu bioflureviitidega.

 

Igasse lahusesse panna ainult üks bioflureviit.

 

Skeem 04 – selleks et manustada flureviite läbi individuaalsete ultrahelinhalaatorite on tarvis iga flureviit lahustada 3 tilka 4 ml füsioloogilise lahusega.

Iga lahuse manustamise järel pidada 10 minutit pausi.

Füto- ja Mükoflureviite võib võtta üheaegselt loomset päritolu bioflureviitidega.

Igasse lahusesse panna ainult üks bioflureviit.

 

Skeem 5 – välispidiseks kasutamiseks  3-5 tilka Flureviiti segada vajaliku mistahes kreemi kogusega ja kanda naha pinnale. Selles skeemis võib korraga kasutada vaid üht bioflureviiti.  Füto- ja mükoflureviite võib segada.

 

Skeem 6 – maniküüri-pediküüri eelse pehmendamise tarbeks aga ka küünte ja küünteümbruse naha tugevdamiseks võib vannikesse tilgutada vajalikke flureviite sõrmeküünte puhul 3 tilka ja varbaküünte puhul 6-8 tilka.

 

Skeem 7 – rektaalseks või vaginaalseks mikroklistiiriks tilgutada 4-5 tilka vajalikke Flureviite vajaminevasse veekogusesse. Lahuse temperatuur peaks olema sama, mis keha temperatuur.

 

Skeem 8 – silmadesse tilgutamine 2-3 tilka igasse silma.

 

Skeem 9 – ninna tilgutamisel on soovitatav heita selili ning mõlemasse ninasõõrmesse tilgutada 2-3 tilka vajalikku flureviiti, lasta tilkadel minuti jooksul mõjuda.

 

Skeem 10 – juuste eest hoolitsemisel 5 tilka sobivaid flureviite lisada pesuvahendisse, palsamisse või loputusvette, hõõruda ringjate liigutustega peanahka ning oodata 1 minut, seejärel loputada veega.