ANTLIZ analüüs – rakumineraalide puuduse hindamine

ANTLIZ-analüüs

(näonaha-analüüs rakumineraalide puuduse hindamiseks)

 NB! hetkel Antliz analüüse Tartu TerviseLaekas ei ole võimalik teostada!

Uurige www.eliksiir.ee ja küsige, kas nende meeskonnas keegi teeb seda vaatlus-analüüsi!

 

Dr. Kurt Hickethier (1891-1958) arendas välja näos näha olevate tundemärkide järgi nö näoanalüüsi ning selle abil sai kindla vastuse „mis mineraale kellegi organismis puudub“ ja hakkas Dr. Schüssleri rakumineraalidega patsiente ravima. Dr. Hickethier tuli oma uuringutega lõppjäreldusele, et haiguse olemus on seotud mineraalainete puudusega.

Tänapäeval võime inimese näost näha umbes 5-6 rakumineraali puudust. Antlitz-analüüsi tegemine nõuab täpseid oskusi.

Vastavalt eeltoodule on olemas rakumineraalide tooted kas mineraalkosmeetika või seespidiselt võetavate rakumineraalide näol. Sama hästi kui suu kaudu võetuna, imenduvad mineraalid läbi naha.

Loodusravikliinik OÜ liikmetel on olemas oskused teostada näo-analüüsi ja selle põhjal hinnata, millistest rakumineraalidest organismil puudus on.

Analüüsi tegemiseks läheb vähemalt 45 minutit ja sellega kaasneb kliendi intervjuu, tema kaebuste analüüs ja peale selle kirjalike materjalide andmine ning ka toitumissoovitused. Näonanalüüs toimub suurendusklaasiga, näkku vaadates, uurides, volte, kurdusid, niiskust, kuivust.

Looduravikliinik OÜ on dr Tiina Keldrima ja dr Heldi Kotkas ohjatud.

Tiina on 20 aastat teinud tööd psühhiaatrina nii Soome Vabariigis kui Eestis, Heldi on günekoloog. Viimased 5 aastat on Tiina tegelenud loodustohtrina, toitumisnõustajana ja bioresonants terapeudina.

Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898)

 

Biokeemia isa ja rakumineraalide valmistaja, kes pühendas oma elu teaduslikule tööle. Tema eeskujud olid homöopaatia isa Dr Samule Hahneman ja Hollandi professor Jacob Moleschott, rakuuurija  professor Rudolf Virchow ning teadlane Justus von Liebig.

Dr Schüssler uuris organismi mineraalaineid ja nende tähendust inimesele ning arendas lõpuks välja enda ravimetoodika, mida ta hakkas kutsuma biokeemia Dr. Schüssleri järgi. Ta jõudis järeldusele, et ühe või mitme mineraalaine puudus organismi rakkudes viib organismi tegevuse häireni ja tasakaalutuse tekkimiseni ning seejärel haiguse puhkemiseni. Rakk, olles meie keha keskne elu ülevalhoidev üksus, mõjutab kogu meie keha heaolu ja haiguste teket. Mineraalained on meie kehale asendamatud  ning nad läbivad raku seina, pääsedes otse mõjutama ka haiget rakku. Keha iga rakk sisaldab mineraalaineid.

Oma uuringutes jõudis Dr. Schüssler 12 mineraali koosluseni -rakumineraalid-, mis on otseses ühenduses meie elutegevuse ja organsüsteemiga. Praktikas  tähendas see seda, et ta uuris tuhastatud  surnute tuhka, mineraalainete koguseid ja erinevaid ühendeid. Talle sai kolleegide poolt osaks pilkeid, kuna homöopaatia tekitas vastukäivaid arvamusi ja paranoiat.

Samas aga üha rohkem koges ta õnnestumist ning haigete paranemist samas kui teised ravimeetodid ei aidanud. Näiteks ravis ta terveks tuhat difteeriasse haigestunud last kui mingid muud meetodid ei aidanud. Arsti kolleegid imestasid, kuidas 12 rakumineraaliga võib ravida haigusi.

Dr Schüssleri rakumineraalid ei ole homöopaatilised ained olgugi, et neid on homöopaatias kasutatava meetodi järgi potentseeritud D6 ja D12.

Saksa keeles kasutatakse sõna Funktionsmittel ehk funktsionaalsed (osalevad ja käivitavad) ained. Nad mõjutavad otseselt raku tegevust ja ainevahetust ning selle kaudu kogu keha tegevust.

Viimase 25 aasta jooksul Dr. Schüssler ravis igal aastal 11000-12000 patsienti ainult biokeemia ja rakumineraalide abil.

Mineraalainetest

Inimkonna ajaloos tunneme mineraalainete kasutamist mitmete aastatuhandete tagant. Egiptuses kasutati mineraalaineid, mis olid pärit maapõuest või taimedest. Rooma võimu ajal teati, et suurte söömingute järgselt käidi mineraalvannides, mis tõid kergendust täiskõhu tundele. Viimaste aastasadade ajal Euroopas õitsenud spa kultuur  ja selle soosing ning positiivne mõju tervisele põhinebki suures osas vee koostises olevatel mineraalainetel.

Need inimkehas olevad mineraalained, mis põlemisprotsessis peale tuhastamist järele jäävad, on anorgaanilised mineraalained. Need on peamiseks aluseks meie organismi tegevusele ja elu ülalpidamisele.

Kõik muud ained nagu süsivesikud, rasvad ja valgud, mis on orgaanilised ained, hävivad põlemisprotsessi käigus.

Mineraalained on organismi tegevusele asendamatud ning organism peab saama neid sellisel kujul, et need läbiksid raku seina. Dr Schüssler järeldas oma uuringute tulemusena, et  ühe või mitme mineraalaine koguse vähenemine rakus viib organismi tasakaalust välja. Sellise olukorra kestmisele järgneb haigestumine.

Dr Schüssleri väljatöötatud 12 rakumineraali on inimese kehas juba olemas ja ei ole inimese kehale võõrad ained. Inimene vajab anorgaanilisi aineid keha uuenemiseks ning ülalpidamiseks. Saksa füüsik Dr Wolfgang Ludwig kirjutas aastal 1999, et üksikuid mineraalaineid inimese keha igas rakus on täpselt samas hulgas, mis leidub maakoores ja merevees. Nii inimesed kui loomad kannavad endas loodust ja kosmost, vähemalt mineraalide kujul.

Rakumineraalid Dr. Schüssleri järgi:

 

Nr 1 Calcium fluoratum

Nr 2 Calcium phosphoricum

Nr 3 Ferrum phosphoricum

Nr 4 Kalium chloratum

Nr 5 Kalium phosphoricum

Nr 6 Kalium sulfuricum

Nr 7 Magnesium phosphoricum

Nr 8 Natrium chloratum

Nr 9 Natrium phosphoricum

Nr 10 Natrium sulfuricum

Nr 11 Silicea

Nr 12 Calcium sulfuricum

 

Kui Sul on huvi, anna palun teada, sest aeg-ajalt korraldame soovijatele teemakohase loengu ja vastuvõtupäeva analüüside läbiviimiseka ka Tartus.

 

Analüüsi maksumus 45 min / 20 eur.

Analüüsi kordus 15-25 min / 5 eur (vaadatakse neid mineraale, mida on kasutatud)

Kontakt: aire.maria@gmail.com, mob. 52 71 008,

KEHAkeskus – Struve 4 – TARTU – avatud T-K-N 12.00 – 18.00 / tel. 74 24 700

——————————————————————————-

Dr Tiina Keldrima kommentaar rakumineraalide omastatavuse osas (Loodusravikliinik OÜ):

„Selleks, et vajalikud mineraalid rakku jõuaksid, peaksid nad olema molekulideks eraldatud. Kui mineraal on molekulide kogumina, siis see kogum ei pruugi lõhustuda üksikuteks molekulideks ja vajalikud mineraalid ei pääse raku seinast läbi, vaid jäävad rakuvälisesse ruumi.

Selleks, et saavutada mineraalis molekulide eraldumist kasutas dr Schüsler homöopaatias tuttavat potenseerimise meetodit. Kuid seda ei tehtud ega tehta ka tänapäeval vesi või alkoholi lahuses nagu toimitakse homöopaatilise emalahuse korral.  Vajalik mineraal uhmerdatakse ja seotakse piimasuhkruga, mis veelkord uhmerdatakse ja taas seotakse piimasuhkruga. Niimodi tehes saavutatakse maksimaalne üksikute molekulide hulk, mis tagab nende pääsu rakku. Kogu selle meetodi kohtal võiks öelda, et „vähem on rohkem“.

Antlitzanalüüs annab vastuse kas kehas on mineraale piisavalt. Kui keha on hästi toimiv, siis pole vaja rakumineraale manustada. Kui aga näos on märgid mineraalide puudusest, siis võiks mõelda just rakuminerralide tarvitamisele. Sest tõenäoliselt ei suuda muud tarvitatavad mineraalid raku tasandile jõuda.”

Väike võrdlus homöopaatiaga:

Dr Scüssleri meetod                                            Homöopaatia

Toimemehanism                                                                    

–          kõrvaldab mineraalide puuduse             – keha reageerib konkreetsele looduslikule ainele

–          biokeemia                                                         – sarnane – sarnast

–          toimib füüsilisel tasandil                            – toimib energeetilisel tasandil

Potenseerimine

–          uhmerdatakse mineraale, et eraldada        – emalahust lahjendatakse ja raputatakse, valmistades

molekulid teineteisest                                                    – vajadusele vastav lahjendus

–          potens sõltub osmoosist                                    – potens on seotud konkreetse raviga

–          mineraalil on kindlaksmääratud potens      – potens on muutuv

Potenseeritud aine hulk

–          piisav                                                                           – vähene kuni olematu

Eneseravi

–          turvaline, üleannustuse ohtu ei ole                 – turvaline, kui ettekirjutusi järgitakse

–          mineraalide loetelu määratletud (12)            – preparaatide hulk väga suur

–          erinevaid mineraale võib kasutada samaegselt   – klassikaliselt kasutatakse

vaid ühte preparaati korraga

Teraapia

Antlitzanalüüs (näoanlüüs)                                       – anamnees (probleemide küsitlus)

————————————————————————————————————

 Artikkel rakumineraalidest:

http://www.rakumineraalid.blogspot.com/

———————————————————————————————————————-

 HINNAKIRI 

Antliz-analüüs näonaha alusel rakumineraalide puuduse hindamiseks u. 45 min – 20 eur

Antliz-kordusanalüüs (vaadatakse ainult neid mineraale, mida inimene on tarvitanud), kestvus u. 15-25 min, maksumus 5 eur.

 

NB! Registreerimine Tartus: tel. 5271008 / aire.maria@gmail.com

KEHAkeskus – Struve 4 – avatud T-K-N 12.00 – 18.00

 ————————————————————————————————————